Aktywność Marszałka

Aktywność Marszałka w Komitecie Regionów

2011.04.05 14:55 , aktualizacja: 2016.04.01 14:41

Autor: Wydział Współpracy z Zagranicą, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Województwo mazowieckie od 2004 roku w Europejskim Komitecie Regionów reprezentuje Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik (obserwatorem był od 2002 roku, pełne członkostwo rozpoczął po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej). 10 lutego 2010 roku powołany został w skład Prezydium Komitetu Regionów.

 

W aktualnej kadencji KR Marszałek uczestniczy w pracach komisji COTER (Komisja Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE) oraz ENVE (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii). Jest także członkiem grup międzyregionalnych „Regiony Morza Bałtyckiego” i „Zdrowie”. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami grupa międzyregionalna to grupa złożona z minimum 10 członków Komitetu Regionów, należących do przynajmniej czterech delegacji krajowych lub też do grupy regionów utworzonych na podstawie umowy międzypaństwowej w celu promowania współpracy transgranicznej. Grupy skupiają członków i zastępców członków Europejskiego Komitetu Regionów na zasadzie dobrowolności. Sprzyjają one wymianie poglądów, a tym samym rodzeniu się pomysłów, które mogą wzbogacić współpracę między samorządami lokalnymi i regionalnymi w państwach członkowskich i poza nimi.

Liczba wyświetleń: 899

powrót