Aktywność Marszałka

O rynku pracy w Brukseli

2016.06.16 08:40 , aktualizacja: 2017.01.31 10:46

Konieczne jest wprowadzenie uproszczeń dla beneficjentów unijnych środków – m.in. tę kwestię poruszono w czasie 118. sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, w której uczestniczył marszałek Adam Struzik.  

więcej o: O rynku pracy w Brukseli

Wyjazdowa Komisja ENVE

2016.06.09 15:10 , aktualizacja: 2017.01.31 10:46

Członkowie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Europejskiego Komitetu Regionów, uczestniczyli w zorganizowanej w Danii wizycie studyjnej, poświęconej prywatnym i publicznym inicjatywom dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. Delegaci gościli m. in. w Rudersdal na zaproszenie burmistrza Jensa Ive, pełniącego w Komitecie Regionów funkcję przewodniczącego duńskiej delegacji. Wśród nich był również marszałek Adam Struzik.

więcej o: Wyjazdowa Komisja ENVE

Łatwiejsze procedury we wdrażaniu polityki spójności?

2016.03.11 12:25 , aktualizacja: 2017.01.31 10:46

Marszałek Adam Struzik wraz z dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM Marcinem Wajdą wzięli udział w warsztatach, organizowanych przez Europejski Komitet Regionów (KR) i holenderską prezydencję w Radzie UE (10 marca br.). Aparaty unijne w procesie upraszczania    Podczas ożywionej dyskusji, poświęconej przede wszystkim poszukiwaniu nowych rozwiązań służących uproszczeniu procedur i sposobu wdrażania Polityki Spójności zaapelowano, aby w proces  aktywnie włączono zarówno Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej (DG Regio), jak i Dyrekcję Generalna ds. Konkurencji (DG Competition). Tylko wtedy ten proces będzie rzeczywiście skuteczny.  

więcej o: Łatwiejsze procedury we wdrażaniu polityki spójności?

O środowisku i energii w Brukseli

2016.02.25 07:00 , aktualizacja: 2017.01.31 10:47

Głównym tematem dyskusji podczas siódmego posiedzenia Komisji ds. Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) w Europejskim Komitecie Regionów (KR) była ewaluacja ustaleń z ubiegłorocznej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21) w Paryżu. Przyjęto tam historyczne porozumienie, mające za zadanie zatrzymanie globalnego ocieplenia na świecie na poziomie poniżej 2°C.

więcej o: O środowisku i energii w Brukseli

O współpracy i wyzwaniach Unii

2016.02.12 12:05 , aktualizacja: 2017.01.31 10:47

Podczas 116. posiedzenia plenarnego Europejskiego Komitetu Regionów (KR), dyskutowano o kryzysie związanym z niekontrolowanym napływem emigrantów z Azji, Afryki i krajów bałkańskich do bogatych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Kluczowe miejsce zajęła także debata na temat znaczenia silnych regionów i samorządów lokalnych w UE jako antidotum na nacjonalizm i separatyzm. W obradach uczestniczył marszałek Adam Struzik.  

więcej o: O współpracy i wyzwaniach Unii

Unijne plany na kolejny rok

2015.12.11 15:50 , aktualizacja: 2017.01.31 10:47

W Brukseli dyskutowano o przygotowaniach do przeglądu wieloletnich ram finansowych w roku 2016 oraz przyszłości współpracy w ramach OECD. W posiedzeniach grupy roboczej ds. budżetu UE oraz komisji COTER (10 – 11 grudnia br.) uczestniczył marszałek Adam Struzik.

więcej o: Unijne plany na kolejny rok

Nowy plan prac komisji ENVE na 2016 r.

2015.11.20 15:35 , aktualizacja: 2017.01.31 10:47

Szóste posiedzenie członków komisji środowiska, zmiany klimatu i energii (ENVE) w Europejskim Komitecie Regionów rozpoczęło się od dyskusji nad działaniami związanymi z planowanym na koniec bieżącego roku 21. szczytem klimatycznym w Paryżu (COP 21).

więcej o: Nowy plan prac komisji ENVE na 2016 r.

W Madrycie o zrównoważonym rozwoju

2015.10.21 15:25 , aktualizacja: 2017.01.31 10:48

W Madrycie odbył się wspólny kongres statutowy Europejskiej Partii Ludowej i Grupy EPL w Komitecie Regionów, poświęcony inwestycjom w europejskich regionach i miastach. Wziął w nim udział marszałek Adam Struzik, członek Grupy EPL w Komitecie Regionów.

więcej o: W Madrycie o zrównoważonym rozwoju