Komitet Regionów

Historia i rola Europejskiego Komitetu Regionów

2011.03.25 14:05 , aktualizacja: 2020.09.01 11:24

Autor: Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

W pełnym planie sala plenarnych obrad Komitetu Regionów. Członkowie KR stoją w wielu rzędach pozując do pamiątkowego zdjęcia. 13 lutego 2020 r....

Europejski Komitet Regionów (KR) to głos miast i regionów w Unii Europejskiej.

KR reprezentuje władze lokalne i regionalne z całej Unii Europejskiej i doradza w sprawie propozycji nowych aktów prawnych, które mają wpływ na miasta i regiony (70 proc. całego prawodawstwa UE). KR został utworzony w 1994 na mocy traktatu z Maastricht, a jego kompetencje znacznie wzrosły po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Jest organem doradczym Komisji Europejskiej, Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego.

 

Rola Komitetu Regionów polega na reprezentowaniu na forum unijnym stanowisk władz lokalnych i regionalnych wobec ustawodawstwa UE poprzez wydawanie opinii na temat propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej. Zarówno Komisja Europejska, Parlament Europejski, jak i Rada Europejska, są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w sprawach, które bezpośrednio dotyczą władz lokalnych i regionalnych.

 

Głównym zadaniem Komitetu Regionów jest zbliżanie Unii Europejskiej do jej obywateli. KR przyczynia się do zmniejszania dystansu między pracą instytucji UE a obywatelami UE poprzez zaangażowanie przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych w międzyinstytucjonalny dialog, którzy najlepiej znają problemy i potrzeby swoich wyborców z codziennych kontaktów.

 

Europejski Komitet Regionów w liczbach

  • 70% unijnego prawodawstwa ma bezpośredni wpływ na regiony i gminy
  • 27 krajów UE
  • 329 członków wybranych lokalnie i regionalnie
  • 6 komisji
  • 6 grup politycznych
  • maksymalnie 6 sesji plenarnych rocznie
  • ponad 50 opinii przyjmowanych każdego roku

Liczba wyświetleń: 8044