Prezydium KR

Prezydium Komitetu Regionów

2011.03.25 14:25 , aktualizacja: 2020.09.01 11:40

Autor: Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Prezydium Komitetu Regionów to grupa członków KR-u stanowiąca jego siłę napędową.

Prezydium odpowiada za program polityczny i czuwa nad jego wdrażaniem.

Kadencja Prezydium trwa dwa i pół roku.

 

Prezydium odzwierciedla pluralizm polityczny w KR-ze. W jego skład wchodzą:  przewodniczący,  pierwszy wiceprzewodniczący, 27 pozostałych wiceprzewodniczących (po jednym z każdego państwa członkowskiego), 26 innych członków, przewodniczący grup politycznych.

 

Prezydium odbywa spotkanie przed każdą sesją w celu koordynowania pracy zgromadzenia plenarnego i komisji. Jego członkowie spotykają się także dwa razy w roku na posiedzeniach nadzwyczajnych w kraju UE, który sprawuje prezydencję w Radzie UE.

 

Obecnie Przewodniczącym Komitetu Regionów jest Apostolos TZITZIKOSTAS z Europejskiej Partii Ludowej, natomiast pierwszym wiceprzewodniczącym jest Vasco  ALVES CORDEIRO z Partii Europejskich Socjalistów. Sekretarzem Generalnym KR jest Petr BLIZKOVSKY.

 

Podczas inauguracyjnej sesji 7. kadencji Europejskiego Komitetu Regionów 12 lutego 2020 r. w skład Prezydium KR został ponownie wybrany marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

 

Liczba wyświetleń: 8541