Program Operacyjny RYBY 2007-2013 - aktualności, komunikaty, nabory, szkolenia

PO RYBY podsumowane

2014.11.14 13:35 , aktualizacja: 2014.11.14 14:05

Autor: Robert Dymowski (RW), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

W piątek, 7 listopada br. odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie osi 4 PO RYBY 2007–2013 w województwie mazowieckim, zorganizowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, który reprezentował dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM Radosław Rybicki.

 

Dyrektor Radosław Rybicki podkreślił, że konferencja powinna stać się początkiem konsultacji w ramach wszystkich sektorów tworzących Lokalną Grupę Rybacką. Ma umożliwić nakreślenie wspólnych celów, co przyczyni się do wykorzystania środków w ramach nowej perspektywy finansowania w szczególności w ramach PO RYBY 2014–2020 oraz PROW 2014–2020 w zakresie podejścia RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność).

 

Podsumowując wdrażanie osi 4 PO RYBY 2007-2013 na Mazowszu wskazał, że na wniosek Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński ogłoszono cztery konkursy na łączną kwotę 17 011 069,15 zł. W rezultacie 220 wniosków uzyskało rekomendację o łącznej wartości 36 775 883,33 zł, co stanowiło niemal 220 proc. limitów dostępnych w ramach konkursów. Samorząd Województwa Mazowieckiego podpisał 85 umów na realizację LSROR Zalewu Zegrzyńskiego na kwotę 16 468 193,92 zł oraz 28 umów dla wniosków rozpatrywanych spoza obszaru Województwa Mazowieckiego na kwotę 6 678 615,93 zł. W sumie zostało zawartych 113 umów na kwotę 23 146 809,85.

 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja naczelnika Wydziału Obszarów Zależnych od Rybactwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jolanty Perkowskiej na temat stanu wdrażania PO RYBY 2007–2013 w Polsce ze wskazaniem na oś priorytetową 4 w województwie mazowieckim. W wystąpieniu omówiono również możliwość finansowania operacji w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY 2014–2020 oraz dopuszczane form organizacyjnych LGR.

 

Prezes Zarządu LGR ZZ Edward Trojanowski podsumował działalność LGR Zalew Zegrzyński oraz przedstawił plany w ramach PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020.

 

Podczas konferencji przeprowadzono też panel dyskusyjny „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) w zakresie podejścia Leader w okresie 2014–2020”, w którym udział wzięli: dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Rybicki (moderator panelu), starosta powiatu legionowskiego Jan Grabiec, burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Edwin Sokolnicki, burmistrz Miasta i Gminy Radzymin Zbigniew Piotrowski, naczelnik Wydziału Obszarów Zależnych od Rybactwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jolanta Perkowska oraz prezes Zarządu LGR ZZ Edward Trojanowski.

 

Dyskutowano m.in. o wykorzystaniu doświadczeń z wdrażania podejścia LEADER w tworzeniu RLKS i realizacji tego podejścia w ramach innych funduszy.

 

Konferencja była też okazją do ogłoszenia wyników konkursów: fotograficznego „PO RYBY 2007– 2013 – obszary, efekty, tradycje na Mazowszu” oraz plastycznego o tematyce przyrodniczej i turystycznej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński, promującego PO RYBY 2007–2013, pn.: „Pocztówka z Mazowsza”. Dzięki nim rozpowszechniono informacje o programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013".

Pliki do pobrania

Rozmiar: 27547 kB, Liczba pobrań: 501, Prezentacja (PPT)
Rozmiar: 2882 kB, Liczba pobrań: 541
Rozmiar: 2199 kB, Liczba pobrań: 619
Rozmiar: 2004 kB, Liczba pobrań: 458, Prezentacja (PPT)
Rozmiar: 3284 kB, Liczba pobrań: 562

Liczba wyświetleń: 513

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.