Informacje ogólne

Oś Priorytetowa 4 Zrównoważony Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa

2009.06.25 00:00

Zgodnie z ustawą o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego z dnia 3 kwietnia 2009 roku (Dz. U. z 2009r. Nr 72, poz. 619), Samorządy Województw pełnią rolę instytucji pośredniczącej dla osi priorytetowej 4...

więcej o: Oś Priorytetowa 4 Zrównoważony Rozwój Obszarów Zależnych od Rybactwa

LGD a LGR

2009.06.25 00:00

Cele osi priorytetowej 4 PO RYBY zbliżone są do założeń osi 4 LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Lokalne Grupy Działania będą mogły ubiegać się o status Lokalnych Grup Rybackich, jeśli spełnią wszystkie wymagania prawne przewidziane dla LGR, w...

więcej o: LGD a LGR

Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

2009.06.25 00:00 , aktualizacja: 2010.05.18 08:57

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 współfinansowany jest z krajowych środków publicznych i Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR).EFR jest instrumentem finansowym Unii...

więcej o: Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"