Informacje ogólne

Obliczanie wskaźnika rybackości

2015.02.26 09:00 , aktualizacja: 2016.03.22 09:02

Autor: Robiert Dymowski (RW), Wprowadzenie: Monika Guzowska

              pismo z 16 stycznia 2015 r. w sprawie metodyki obliczania wskaźnika rybackości  - kwestionariusze RRW19 RRW20 RRW22 RRW 23

Pismo Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2014 -2020 przypominające o konieczność zobowiązania podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sektorze rybołówstwa i akwakultury do wypełniania oraz przesyłania do Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego kwestionariuszy statystycznych RRW-19 i RRW-20, zaś do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie kwestionariuszy statystycznych RRW-22 i RRW-23. Dane pochodzące z powyższych kwestionariuszy statystycznych zostaną wykorzystane do obliczania „wskaźnika rybackości” dla stowarzyszeń. Wykazanie określonej wartości „wskaźnika rybackości” będzie niezbędne do udowodnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia i produkcji w sektorze rybackim, co pozwoli stowarzyszeniu ubiegać się o status Rybackiej Lokalnej Grupy Działania (RLGD).

 

               pismo z 18 lutego 2015 r. w sprawie jedno lub wielofunduszowej LSR, definicji obszaru rybackiego i akwakultury, metodologii obliczania wskaźnika rybackości, wartości progowych dla parametrów: zatrudnienie oraz roczna Produkcja / połowy ryb

Pismo Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2014 - 2020 zawierające informacje dotyczące priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020, w szczególności:

  • jednofunduszowych / wielofunduszowych LSR,
  • definicji obszaru rybackiego i obszaru akwakultury,
  • metody obliczania wskaźnika rybackości,
  • wartości progowych wskaźnika rybackości.

Ww. informacje mogą okazać się pomocne w procesie opracowania LSR lub podjęciu strategicznych,
z punktu widzenia obszaru, decyzji.

 

prezentacja MRiRW PO RYBY 2014; spotkanie Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2014 - 2020 z samorządami województw - 12 - 13 lutego 2015 r.

Prezentacja  Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2014 - 2020 zawiera informacje dotyczące PO RYBY 2014-2020, w szczególności:  harmonogram planowanego wejścia w życie krajowych aktów prawnych w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, celów wspólnej polityki rybołówstwa oraz opis priorytetów PO RYBY 2014-2020.

 

prezentacja MRiRW priorytet 4 PO RYBY 2014-2020; spotkanie Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2014 - 2020 z samorządami województw - 12 - 13 lutego 2015 r.

Prezentacja  Instytucji Zarządzającej PO RYBY 2014 - 2020 zawiera informacje dotyczące priorytetu  4 PO RYBY 2014-2020, w szczególności:  obowiązujących aktów prawnych, podstawowych zadań RLKS, wielofunduszowości a jednofunduszowości, alokacji na działania RLKS w PO RYBY 2014-2020 oraz obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

 

Liczba wyświetleń: 1258

powrót