Informacje ogólne

Bezpłatne szkolenia kierowane do osób zainteresowanych opracowaniem lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014–2020

2015.07.29 07:15 , aktualizacja: 2017.11.21 13:32

Autor: Robert Dymowski (RW), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (obecnie Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)  – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014–2020” zaprasza na cykl jednodniowych, bezpłatnych szkoleń kierowanych do osób zainteresowanych opracowaniem lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014–2020.

 

Jednodniowe szkolenia odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 30 lipca br. w siedzibie  samorządu województwa świętokrzyskiego,
  • 31 lipca br. w siedzibie  samorządu województwa śląskiego,
  • 5 sierpnia br. w siedzibie  samorządu województwa zachodniopomorskiego,
  • 6 sierpnia br. w siedzibie  samorządu województwa pomorskiego,
  • 7 sierpnia br. w siedzibie  samorządu województwa warmińsko-mazurskiego,
  • 14 sierpnia br. w siedzibie samorządu województwa wielkopolskiego,
  • 17 sierpnia w gmachu  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

W ramach szkolenia uczestnicy uzyskają informacje dotyczące zagadnień związanych z opracowaniem i przygotowaniem LSR, takich jak: diagnoza – opis obszaru i ludności, analiza SWOT, cele i wskaźniki, sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru, budżet LSR, metody komunikacji, innowacyjność, zintegrowanie oraz monitoring i ewaluacja.

 

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt z wybranym samorządem województwa. W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym w gmachu MRiRW prosimy o przesłanie e-maila zgłoszeniowego zatytułowanego: „Udział w szkoleniu LSR” w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia br. (poniedziałek) na adres mailowy: . W e-mailu należy podać imię i nazwisko osoby chętnej do udziału w szkoleniu.

 

Wskazana informacja wraz z kompendium zostanie opublikowana w kolejnym tygodniu na stronie internetowej MRiRW oraz na stronach samorządów, w których odbędą się szkolenia.

 

Jednocześnie informujemy, że organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem na miejsce szkolenia lub noclegiem.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 1405 kB, Liczba pobrań: 281, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 661 kB, Liczba pobrań: 534, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 455 kB, Liczba pobrań: 354, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 29 kB, Liczba pobrań: 276, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 1465 kB, Liczba pobrań: 173, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 1373 kB, Liczba pobrań: 162, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 737 kB, Liczba pobrań: 179, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 622 kB, Liczba pobrań: 169, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 578 kB, Liczba pobrań: 185, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 454 kB, Liczba pobrań: 162, Plik graficzny (JPG)
Rozmiar: 640 kB, Liczba pobrań: 539, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 477

powrót