Informacje ogólne

Priorytet 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”

2016.10.03 15:05 , aktualizacja: 2016.10.04 08:09

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Samorządy województw pełnią rolę instytucji pośredniczącej w zakresie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.

 

Zadaniem priorytetu IV jest rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury poprzez tworzenie miejsc pracy i rozwijanie alternatywnych źródeł dochodów dla rybaków oraz innych gałęzi gospodarki związanych z rybactwem. Bardzo ważne w tym obszarze będą działania aktywizujące rynek pracy. Wśród nich znajdzie się dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa poprzez tworzenie dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem, nie związanych z podstawową działalnością rybacką oraz poprzez zachęcanie młodych ludzi do przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej. Aby to było możliwe zostaną uruchomione działania pobudzające przedsiębiorczość młodych osób, które wpływają na zwiększenie ich udziału w rynku pracy, co pomoże zmniejszyć migrację z tych obszarów osób młodych i wysoko wykwalifikowanych.

Aby pobudzić rynek do większego zapotrzebowania na produkty i usługi wytwarzane przez nowozatrudnionych pracowników powstanie system promowania i ułatwiania przedsiębiorczości lokalnych społeczności rybackich m.in. poprzez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Działania promocyjne obejmą również popularyzację lokalnych produktów rybnych, a także walorów pozaprodukcyjnych obszarów rybackich i akwakultury. Szczególny nacisk zostanie położony na wspieranie tych przedsięwzięć, które związane są z zachowaniem dobrego stanu środowiska naturalnego na obszarach rybackich i akwakultury a także wspieraniu oddolnych inicjatyw RLGD/LGD i lokalnych partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz rozwoju obszarów rybackich i akwakultury.

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy z  bądź telefoniczny: 22 59 79 158. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 501 kB, Liczba pobrań: 602, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 369

powrót