Dokumenty

Pogram Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015)7386 z dnia 22 października 2015 r. Program zakłada realizację sześciu priorytetów, w ramach których pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak to miało miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013. W programie pojawiły się również nowe komponenty, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska, dotychczas finansowane z innych źródeł niż fundusze UE. Oprócz rybołówstwa morskiego, w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, wsparciem będzie objęte rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura oraz w niewielkim zakresie także przetwórstwo.

 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej wydane na podstawie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego określają także warunki uzyskania dofinansowanie oraz zobowiązania beneficjenta w ramach pomocy objętej objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy z  bądź telefoniczny: 22 59 79 158. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tymi dokumentami.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 808 kB, Liczba pobrań: 358, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 706 kB, Liczba pobrań: 435, Adobe Acrobat Document