Pomoc Techniczna PO RYBY 2014–2020

Informacje o Pomocy Technicznej PO RYBY 2014–2020

2018.03.12 15:10 , aktualizacja: 2019.01.02 14:58

Autor: Marcin Rudecki (OR), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Logotypy PO RYBY

Celem Pomocy Technicznej PO RYBY 2014–2020 jest zapewnienie:

  1. efektywnego zarządzania programem operacyjnym, wraz z przygotowaniem i wdrażaniem działań objętych programem operacyjnym;

  2. odpowiedniego wsparcia instytucji zaangażowanych w realizację działań objętych Programem, w tym w przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt;

  3. przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 lub art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;

  4. monitorowania i ewaluacji programu operacyjnego.

 

W ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2014–2020 Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje następujące operacje: 

 

  • wynagrodzenia pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014–2020,

  • szkolenia dla pracowników UMWM wdrażających PO RYBY 2014–2020,

  • zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PO RYBY 2014–2020,

  • przeprowadzanie przez pracowników UMWM czynności kontrolnych w ramach PO RYBY 2014–2020,

  • działania informacyjno-promocyjne PO RYBY 2014–2020.

 

Celem powyższych operacji jest stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia efektywnej i skutecznej realizacji działań w ramach Programu poprzez odpowiednie wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację działań objętych Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze”.

 

Planuje się, że wyżej wymienione operacje zapewnią możliwość funkcjonowania podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań określonych w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze”.

 

Wysokość wkładu EFMiR w ramach budżetu Pomocy Technicznej PO RYBY 2014–2020 dla Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosi 455 625,00 EURO.

 

Wyżej wymienione operacje są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".

 

Liczba wyświetleń: 814

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.