PROW 2007 - 2013: Aktualności

Nabór wniosków na "Małe Projekty" składane przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Tarczyn Prażmów

2009.11.13 00:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego, działając na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427 z...

więcej o: Nabór wniosków na "Małe Projekty" składane przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Tarczyn Prażmów

Nabór wniosków na "Odnowę Wsi" składanych przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki”

2009.11.10 00:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego, działając na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427 z...

więcej o: Nabór wniosków na "Odnowę Wsi" składanych przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki”

Nabór wniosków na "Odnowę Wsi" składane przez beneficjentów z obszaru działania Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem"

2009.11.10 00:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów...

więcej o: Nabór wniosków na "Odnowę Wsi" składane przez beneficjentów z obszaru działania Związku Stowarzyszeń "Kurpsie Razem"

Nabór wniosków na "Małe Projekty" składane przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki"

2009.11.10 00:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego, działając na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427 z...

więcej o: Nabór wniosków na "Małe Projekty" składane przez beneficjentów z obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki"

Nabór wniosków na "Małe Projekty" składane przez beneficjentów z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Na Piaskowcu"

2009.11.02 00:00

Zarząd Województwa Mazowieckiego, działając na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz.427 z...

więcej o: Nabór wniosków na "Małe Projekty" składane przez beneficjentów z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Na Piaskowcu"