Inne programy UE 2014–2020

Zgłoszenia miast do udziału w partnerstwach Agendy Miejskiej Unii Europejskiej

2016.08.11 09:45 , aktualizacja: 2016.08.12 09:50

Do końca sierpnia br. miasta, stowarzyszenia miast oraz związki metropolitalne mogą zgłaszać chęć udziału w przyszłych partnerstwach Agendy Miejskiej Unii Europejskiej. W wyniku obecnego naboru, partnerstwa zostaną utworzone wokół 2-3 tematów wybranych spośród priorytetów wskazanych w programie pracy agendy. Zgłoszenia przyjmuje Ministerstwo Rozwoju.

więcej o: Zgłoszenia miast do udziału w partnerstwach Agendy Miejskiej Unii Europejskiej

Przypomnienie o naborze wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (UIA)

2016.03.25 11:55 , aktualizacja: 2016.03.25 12:02

Do 31 marca br. trwa pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (Innowacyjne Działania Miejskie). Dokumenty przesyła się wyłącznie w formie elektronicznej (możliwość złożenia wniosku zostanie zamknięta o godz. 14.00 CET).

więcej o: Przypomnienie o naborze wniosków w ramach inicjatywy wspólnotowej Urban Innovative Actions (UIA)

Nowe priorytety i kolejne nabory wniosków w programie „Europa dla Obywateli”

2016.02.10 15:40 , aktualizacja: 2016.03.21 09:24

Do 1 marca 2016 r. trwają nabory wniosków we wszystkich komponentach i działaniach programu „Europa dla Obywateli” (Europe for Citizens) 2014–2020:

więcej o: Nowe priorytety i kolejne nabory wniosków w programie „Europa dla Obywateli”

Trwają nabory wniosków w programie UE „Horyzont 2020”

2016.01.27 10:15 , aktualizacja: 2016.01.27 10:41

Zgodnie z ogłoszeniem Komisji Europejskiej i programem pracy na lata 2016–2017, otwierane są kolejne nabory wniosków w Programie Ramowym UE „Horyzont 2020”.

więcej o: Trwają nabory wniosków w programie UE „Horyzont 2020”

Trwają nabory wniosków w programie „Europa dla Obywateli” – działania z udziałem miast

2015.08.06 14:55 , aktualizacja: 2015.08.06 15:03

W programie „Europa dla Obywateli” (Europe for Citizens) 2014–2020 do 1 września 2015 r. prowadzone są nabory wniosków w Komponencie 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie w Działaniach: 2.1. Partnerstwo miast i 2.2. Sieci miast.

więcej o: Trwają nabory wniosków w programie „Europa dla Obywateli” – działania z udziałem miast