Sektorowy Program Operacyjny (SPO)

Działanie 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

2005.01.27 00:00 , aktualizacja: 2005.01.31 00:00

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" Wniosek o wykonanie melioracji wodnych szczegółowych w latach 2004 - 2006 Wniosek beneficjenta o płatność z załącznikami...

więcej o: Działanie 2.5 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Działanie 2.2 - Scalanie gruntów

2005.01.27 00:00 , aktualizacja: 2005.02.25 00:00

Formularz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Scalanie gruntów" Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów...

więcej o: Działanie 2.2 - Scalanie gruntów

Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

2005.01.27 00:00 , aktualizacja: 2005.07.19 00:00

Nazwa priorytetu: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

więcej o: Działanie 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Informacje ogólne o programie SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"

2005.01.27 00:00 , aktualizacja: 2010.05.18 08:41

Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” stanowi jeden z elementów realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego określonej w Narodowym Planie Rozwoju. Program stanowi główny instrument realizacji zadań z...

więcej o: Informacje ogólne o programie SPO "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich"