ZPORR

Zakończenie oceny formalnej wniosków z Działania 3.4

2006.10.16 00:00

Zakończenie oceny formalnej wniosków z Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006: dotyczy naboru wniosków ogłoszonego 7 lipca – 27 lipca 2006 r.

więcej o: Zakończenie oceny formalnej wniosków z Działania 3.4

Komunikat o posiedzeniach komisji oceny projektów dla Działania 2.5 ZPORR do oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

2006.10.13 00:00

Uprzejmie informujemy, że w związku z regularnym przedkładaniem przez Wnioskodawców do oceny KOP dla działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, posiedzenia Komisji...

więcej o: Komunikat o posiedzeniach komisji oceny projektów dla Działania 2.5 ZPORR do oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Informacja dla Beneficjentów Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR, z listy rankingowej, którzy złożyli wnioski w ramach I naboru 2006 r. Termin konkursu 21.02-13.03 2006 r.

2006.10.12 00:00

1. Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć załączniki zgodnie ze Szczegółową instrukcją dotyczące formy i struktury wniosków. Proszę pamiętać, że Zaświadczenie Regon (załącznik 7) oraz Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS (załącznik 8) muszą być aktualne. W przypadku projektów...

więcej o: Informacja dla Beneficjentów Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR, z listy rankingowej, którzy złożyli wnioski w ramach I naboru 2006 r. Termin konkursu 21.02-13.03 2006 r.

Zakończenie naboru wniosków do Działania 2.6

2006.10.10 00:00

Zakończenie naboru wniosków do Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006: dotyczy naboru wniosków ogłoszonego 16 sierpnia – 31 sierpnia 2006 r.

więcej o: Zakończenie naboru wniosków do Działania 2.6

Zakończenie naboru wniosków do Działania 2.5

2006.10.10 00:00

Zakończenie naboru wniosków do Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006: dotyczy naboru wniosków ogłoszonego 16 sierpnia – 31 sierpnia 2006 r.

więcej o: Zakończenie naboru wniosków do Działania 2.5