Delegatury

Delegatura w Ciechanowie

p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Organizacji – Dyrektor Delegatury w Ciechanowie – Józef Kaliński

ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów
tel. (23) 67 30 700, 67 30 701
fax (23) 67 30 702
e-mail:

 

Delegatura w Ciechanowie obejmuje zasięgiem terytorialnym powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński.

 

Godziny pracy delegatury: 8.00–16.00

 

powrót