Wykaz departamentów

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

dyrektor: Tomasz Krasowski

zastępca dyrektora: Małgorzata Krzyżanowska

03-718 Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5
tel. (+48 22) 59-79-050, 59-79-052
faks (+48 22) 59-79-051
e-mail:

 

Obwieszczenia i zawiadomienia z zakresu geologii

 

 

 

Pliki do pobrania

powrót