Wykaz departamentów

Departament Opłat Środowiskowych

dyrektor: Małgorzata Wioletta Grajda

zastępca dyrektora: Dariusz Klimaszewski

zastępca dyrektora: Michał Wieremiejczyk

03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4
tel. (22) 5979-200
faks (22) 5979-629
e-mail:

 

Zakup usługi aktualizacji i serwisowania oprogramowania służącego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej, opłaty za substancje kontrolowane, opłat wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach i innych, zarządzania informacjami środowiskowymi, księgowania wpływów i ich redystrybucji dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 282 900,00 zł, www.wfosigw.pl.

 

Zakup usługi aktualizacji i serwisowania systemu informatycznego Ekopłatnik umożliwiającego zinformatyzowanie zadań związanych ze sporządzaniem i składaniem sprawozdań o zakresie korzystania ze środowiska i o wysokości opłat przez podmioty korzystające ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz wprowadzaniem informacji i danych przez pracowników Departamentu Opłat Środowiskowych do Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska w formie dotacji, w kwocie 123 000 zł, www.wfosigw.pl

 

 

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 44 kB, Liczba pobrań: 2307
Rozmiar: 1847 kB, Liczba pobrań: 21453, Adobe Acrobat Document
powrót