Rozpatrywane w 2015 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.

2016.06.20 09:40 , aktualizacja: 2016.07.13 15:12

6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz.1195) mająca na celu realizację obywatelskiego prawa do petycji przewidzianego w art. 63 Konstytucji. Organ władzy publicznej zobowiązany jest do rozpatrzenia złożonej petycji oraz udzielenia odpowiedzi podmiotowi składającemu petycję.

więcej o: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r.