Rozpatrywane w 2016 r.

Petycja nr 13/2016 mieszkańców powiatu otwockiego w sprawie wykreślenia instalacji przetwarzania odpadów komunalnych z Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017

2016.12.21 11:45

Autor: Paulina Bedyńska (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Informacje o petycji:

  1. Data wpływu petycji: 13 września 2016 r.
  2. Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składanej w interesie podmiotu trzeciego: brak
  3. Termin rozpatrzenia petycji: 8 grudnia 2016 r.
  4. Sposób rozpatrzenia: udzielono odpowiedzi.

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy
  bądź telefoniczny (22) 59-79-684. Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Wydziału Struktur
i Organizacji w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

 

Liczba wyświetleń: 218

powrót