Rozpatrywane w 2016 r.

Petycja nr 16/2016 mieszkańców powiatu otwockiego w sprawie wykreślenia z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych

2016.12.21 12:00 , aktualizacja: 2016.12.21 12:11

Autor: Paulina Bedyńska (OR), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Informacje o petycji:

  1. Data wpływu petycji: 21 listopada 2016 r.
  2. Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składanej w interesie podmiotu trzeciego: brak
  3. Termin rozpatrzenia petycji: 8 grudnia 2016 r.
  4. Sposób rozpatrzenia: udzielono odpowiedzi.

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy   bądź telefoniczny (22) 59-79-684. Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Wydziału Struktur i Organizacji w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Liczba wyświetleń: 238

powrót