Rozpatrywane w 2016 r.

Petycja nr 14/2016 w sprawie przedłużenia trasy pociągu relacji Warszawa Wsch.–Sochaczew do stacji Łowicz Gł.

2016.12.21 11:50 , aktualizacja: 2017.03.15 13:38

Autor: Paulina Bedyńska (OR), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Informacje o petycji

  1. Data wpływu petycji: 3 października 2016 r.

  2. Zgoda na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu składanej w interesie podmiotu trzeciego: brak

  3. Termin rozpatrzenia petycji: 18 listopada 2016 r.

  4. Sposób rozpatrzenia: udzielono odpowiedzi

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy paulina.bedynska@mazovia.pl  bądź telefoniczny (22) 59-79-684. Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Wydziału Struktur i Organizacji w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Liczba wyświetleń: 243

powrót