Rozpatrywane w 2016 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 r.

2017.06.20 08:05

Autor: Paulina Bedyńska (OR), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Departament Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie koordynuje przyjmowanie oraz ewidencjonowanie petycji składanych do organów Samorządu Województwa Mazowieckiego. Z prowadzonej ewidencji wynika, że w 2016 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wpłynęło 17 petycji.

 

Osoby fizyczne wniosły 6 petycji . Podmiotami wnoszącymi pozostałe były stowarzyszenia zwykłe, organizacje społeczne, mieszkańcy gmin, radni powiatów oraz radni gmin. Żadna z wniesionych petycji nie miała charakteru petycji wielokrotnej w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy ustawie z 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195, z późn. zm.).

 

Na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w 2016 r. na bieżąco były publikowane wpływające petycje (ich odwzorowanie cyfrowe), a także informacje o przebiegu postępowania. Petycje załatwiane były bez zbędnej zwłoki, w terminach określonych w ustawie. Zgodnie z art. 14 ww. wskazanej ustawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji corocznie, w terminie do 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

 

W 2016 r. organy Samorządu Województwa Mazowieckiego rozpatrzyły następujące petycje:

 1. Petycja ws. usunięcia z dzielnicy Bielany dwóch regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK:

  • data wpływu: 15 stycznia 2016 r.;

  • 23 marca 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

 2. Petycja ws. wpisania do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027 oraz planu inwestycyjnego instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:

  • data wpływu: 25 stycznia 2016 r.;

  • 13 kwietnia 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

 3. Petycja ws. wybudowania chodnika i ścieżki rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 700:

  • data wpływu: 2 lutego 2016 r.;

  • 4 kwietnia 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 4. Petycja ws zmiany zapisów w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027 przewidujących możliwość realizacji inwestycji polegającej na zwiększeniu mocy przerobowych instalacji do przerobu biologicznego odpadów w zakładzie spółki na ul. Zawodzie w Warszawie:

  • data wpływu: 7 marca 2016 r.;

  • 14 czerwca 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 5. Petycja ws. przywrócenia dotychczasowej organizacji ruchu na ul. Zdziarskiej w dzielnicy Białołęka w Warszawie:

  • data wpływu: 2 kwietnia 2016 r.;

  • 18 kwietnia 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 6. Petycja ws. zwiększenia liczby połączeń kolejowych na trasie Toruń–Lipno–Sięrpc oraz przywrócenia połączeń na odcinku Brodnica–Rypin–Sierpc:

  • data wpływu: 3 czerwca 2016 r.;

  • 31 sierpnia 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 7. Petycja mieszkańców gminy Klembów w sprawie zabezpieczenia tymczasowej przeprawy przez rzekę Rządzę, przy budowanym moście, dla samochodów poniżej 3,5 t, poruszających się w ruchu lokalnym:

  • data wpływu: 27 czerwca 2016 r.;

  • 29 lipca 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 8. Petycja mieszkańców miejscowości Wacyn i Bielicha I w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Bielicha I

  • data wpływu: 22 lipca 2016 r.;

  • 12 sierpnia 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 9. Petycja mieszkańców Rembertowa, Ząbek Wschodnich, Targówka Przemysłowego w sprawie budowy węzła przesiadkowego Warszawa Wschód:

  • data wpływu: 26 lipca 2016 r.;

  • 24 sierpnia 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 10. Petycja ws. podjęcia działań mających na celu ochronę i rozwój całej doliny rzeki Skrwa:

  • data wpływu: 9 sierpnia 2016 r.;

  • 5 września 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 11. Petycja ws. przywrócenia skrętu w lewo w Al. Wojska Polskiego na trasie Grodzisk Mazowiecki–Warszawa:

  • data wpływu: 16 sierpnia 2016 r.;

  • 15 listopada 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 12. Petycja mieszkańców miejscowości Topolin, gminy Stare Babice w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 718 na odcinku miejscowości Topolin:

  • data wpływu: 29 sierpnia 2016 r.;

  • 10 października 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 13. Petycja mieszkańców powiatu otwockiego w sprawie wykreślenia instalacji przetwarzania odpadów komunalnych z Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017:

  • data wpływu: 13 września 2016 r.;

  • 8 grudnia 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 14. Petycja ws. przedłużenia trasy pociągu relacji Warszawa Wsch.–Sochaczew do stacji Łowicz Gł.:

  • data wpływu: 3 października 2016 r.;

  • 18 listopada 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 15. Petycja ws. budowy linii wysokiego napięcia relacji Kozienice–Ołtarzew:

  • data wpływu: 25 października 2016 r.;

  • 20 grudnia 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 16. Petycja mieszkańców powiatu otwockiego w sprawie wykreślenia z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych:

  • data wpływu: 21 listopada 2016 r.;

  • 8 grudnia 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

    

 17. Petycja ws. budowy wału przeciwpowodziowego zabezpieczającego Os. Latoszek w Wyszkowie:

  • data wpływu: 29 listopada 2016 r.;

  • 27 grudnia 2016 r. udzielono odpowiedzi wnoszącemu petycję.

Liczba wyświetleń: 288

powrót