"Praktyki u Marszałka" w 2016 r.

"Praktyki u Marszałka" - informacje ogólne o programie

2016.04.25 14:05 , aktualizacja: 2016.05.17 09:28

Autor: Agnieszka Surowiec (OR), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Już po raz drugi, marszałek województwa mazowieckiego, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów mazowieckich uczelni wyższych, otwierając przed nimi szansę zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych.

 

Od 25 kwietnia 2016 r. rusza nabór na II edycję programu „Praktyki u Marszałka” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Do składania aplikacji zapraszamy studentów studiów stacjonarnych, studiujących na uczelniach państwowych i prywatnych na terenie Mazowsza i zameldowanych w naszym województwie. W ramach praktyk oferujemy w szczególności możliwość zapoznania się z organizacją urzędu, jego otoczeniem prawnym, realizowanymi zadaniami, kulturą organizacyjną i wdrożonymi systemami zarządzania.

 

Co?

Miesięczne, wakacyjne praktyki dla studentów (praktyka miesięczna trwająca 150 godzin zegarowych)

Oferowane przez urząd praktyki są płatne w wysokości 1.000 zł brutto (w ramach umowy zlecenia)

 

Kto?

Studenci studiów stacjonarnych po I roku, którzy w dniu składania wniosku mają poświadczony, zaliczony pierwszy rok studiów, zameldowani i studiujący na uczelniach państwowych oraz prywatnych na terenie województwa mazowieckiego.

Liczba miejsc: ok.120

 

Gdzie?

Praktyki będą realizowane w następujących departamentach i delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

Kancelaria Marszałka

Kancelaria Sejmiku

Departament Organizacji

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

Departament Opłat Środowiskowych

Departament Kultury, Promocji i Turystyki

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Departament Nieruchomości i Infrastruktury

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

Departament Geodezji i Kartografii

Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych

w delegaturach w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach

 

Kiedy?

W lipcu, sierpniu i wrześniu 2016 r.

Każdy ze studentów może uczestniczyć tylko w jednej miesięcznej praktyce.

 

Rekrutacja na praktyki:

Rekrutacja na II edycję programu rozpocznie się 25 kwietnia 2016 r. i potrwa do 16 maja 2016 r.

 

„Wniosek o przyjęcie na praktyki” wraz z regulaminem organizacji praktyk dostępne są w informacji: Zasady rekrutacji na praktykę.

 

Zgłoszenia można składać osobiście – w punktach kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), Okrzei 35 (IV piętro pok. 424a) lub w delegaturach urzędu w Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Radomiu lub Ostrołęce, a także wysyłać pocztą na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

 

Zaświadczenie:

Na zakończenie praktyki każdy ze studentów otrzyma zaświadczenie o ukończonej praktyce.

 

Informacje i kontakt:

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

Liczba wyświetleń: 5946

powrót