"Praktyki u Marszałka" w 2017 r.

Zasady rekrutacji na praktyki

2017.03.30 09:40 , aktualizacja: 2017.04.19 12:43

Autor: Krystyna Zaborowska, (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zasady rekrutacji na praktykę

W jaki sposób zgłosić się na praktykę  – krok po kroku:

 1. Kandydat powinien zapoznać się z Regulaminem organizacji praktyk, opisem poszczególnych komórek organizacyjnych oraz tabelą z dostępnymi terminami,
 2. Kandydat powinien wybrać komórkę organizacyjną (wydział/biuro/wieloosobowe stanowisko/delegaturę) w której ma zostać podjęta przez niego praktyka,
 3. Następnie Kandydat powinien czytelnie wypełnić i wydrukować wniosek,
 4. Wniosek należy złożyć osobiście w jednej z kancelarii urzędu (szczegóły w regulaminie organizacyjnym praktyk) lub przesłać zgłoszenie pocztą (pamiętając, że liczy się data stempla pocztowego),
 5. W drugim tygodniu maja 2017 r. nastąpi kolejny etap rekrutacji tj. test wiedzy o Mazowszu i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. O terminie testu zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem zamieszczonym na stronie www.mazovia.pl

  Test wiedzy o Mazowszu i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie będzie składał się z 10 pytań jednokrotnego wyboru i dotyczył informacji zawartych na stronie internetowej mazovia.pl w zakładkach:

  - Samorząd – Cele i zadania,

  - Urząd Marszałkowski – Informacje ogólne,

  - Województwo – Informacje ogólne,

 6. Jeśli po II etapie rekrutacji (tj. teście wiedzy) pozostanie nadal więcej kandydatów niż proponowana liczba miejsc, kandydaci którzy najlepiej zdadzą test zostaną zaproszeni na rozmowy rekrutacyjne. O terminie i miejscu rozmów zostaną Państwo poinformowani mailowo. 
 7. Do odbycia praktyki zostaną zakwalifikowane osoby:
 • których wnioski zostaną wypełnione kompletnie i czytelnie oraz spełnią kryteria zawarte w Regulaminie organizacji i przebiegu praktyk,
 • które osiągną najwyższy wynik z testu wiedzy o Mazowszu i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w grupie osób chętnych do odbycia praktyki w danej komórce organizacyjnej, (w przypadku wyłonienia większej liczby osób niż przewidziana pula dostępnych miejsc wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na kolejny etap rekrutacji - rozmowę kwalifikacyjną),
 • które pomyślnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy na bieżąco śledzić naszą stronę, będą na niej zamieszczane materiały dotyczące spotkań, zmian lub dodatkowe informacje o programie.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 14 kB, Liczba pobrań: 1131
Rozmiar: 86 kB, Liczba pobrań: 1136, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 72 kB, Liczba pobrań: 781
Rozmiar: 24 kB, Liczba pobrań: 1239
Rozmiar: 18 kB, Liczba pobrań: 317
Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 413
Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 380
Rozmiar: 18 kB, Liczba pobrań: 350
Rozmiar: 19 kB, Liczba pobrań: 376
Rozmiar: 18 kB, Liczba pobrań: 302
Rozmiar: 19 kB, Liczba pobrań: 337
Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 302
Rozmiar: 26 kB, Liczba pobrań: 568

Liczba wyświetleń: 4163

powrót