"Praktyki u Marszałka" w 2018 r.

II Etap rekrutacji – test wiedzy

2018.04.30 07:25 , aktualizacja: 2018.04.30 08:08

Autor: Anna Baranowska (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Dnia 27 kwietnia 2018 r. upłynął termin składania wniosków w ramach IV edycji programu letnich praktyk studenckich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie „Praktyki u Marszałka”. Status złożonych wniosków kandydaci na praktykantów mogą sprawdzić samodzielnie na stronie praktyki.mazovia.pl/login.

 

Drugim etapem rekrutacji do programu praktyk jest test wiedzy o Mazowszu i Urzędzie, który odbędzie się w siedzibie Urzędu, po 10 maja 2018 r. O terminie testu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, drogą elektroniczną (e-mail), z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem.

 

Test wiedzy o Mazowszu i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie będzie miał formę 10 pytań testowych jednokrotnego wyboru. Swoim zakresem obejmie informacje zawarte na stronie internetowej mazovia.pl w zakładkach:

 1. Samorząd
 • Cele i zadania,
 • Zarząd – skład Zarządu,
 • Sejmik – informacje ogólne, Prezydium Sejmiku.
 1. Urząd Marszałkowski
 • Informacje ogólne,
 • Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu,
 • Departamenty,
 • Regulamin Organizacyjny UMWM,
 • Zadania,
 • Skarbnik Województwa Mazowieckiego,
 • Delegatury.
 1. Województwo
 • Informacje ogólne,
 • Symbole Województwa,
 • Statut,
 • Krótko o Mazowszu.

Przed przystąpieniem do testu kandydaci zostaną poproszeni o okazanie ważnych dowodów osobistych oraz legitymacji studenckich do wglądu komisji rekrutacyjnej, w celu potwierdzenia danych zawartych we wniosku.

Liczba wyświetleń: 1579

powrót