Powiązane

Stan Nevada

2019.01.24 08:50 , aktualizacja: 2019.01.24 09:00

List Intencyjny pomiędzy Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) i Stanem Nevada  (Stany Zjednoczone Ameryki) podpisano 18 września 2018 r. Zgodnie z jego zapisami województwo mazowieckie i stan Nevada deklarują wspieranie kontaktów pomiędzy podobnymi podmiotami, aby rozwinąć platformę do dzielenia się  doświadczeniami i najlepszymi praktykami w następujących obszarach: szkolnictwo wyższe; zarządzanie zasobami wodnymi; systemy autonomiczne, w tym bezzałogowe statki powietrzne oraz samochody bezzałogowe; technologie i innowacje, w tym wspólne programy wspomagające, powstawanie i rozwój nowych firm technologicznych (start-upy), misje handlowe sektora wysokich technologii oraz współpraca z technologicznie zaawansowanymi firmami z województwa mazowieckiego i stanu Nevada.

więcej o: Stan Nevada

Żupania Zagrzebska (Chorwacja)

2016.11.03 10:50 , aktualizacja: 2017.10.23 11:27

Porozumienie o współpracy podpisane 14 października 2016 r. Kontakty bilateralne województwa mazowieckiego z Żupanią Zagrzebską zapoczątkował udział chorwackiego regionu w konferencji „Wspólna Europa – rola regionów“ w październiku 2013 r. Jednym z pierwszych tematów wymiany doświaczeń było przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej w lipcu 2013 r. Rozmowy dotyczyły doświadczeń województwa mazowieckiego w obszarze wykorzystania funduszy unijnych, gospodarki odpadami oraz rozwiązań dotyczących transportu publicznego na terenie województwa mazowieckiego. Przedstawiciele Żupanii Zagrzebskiej wyrazili zainteresowanie mazowieckimi doświadczeniami w absorpcji środków ginansowych oraz organizacyjnych form ich wydatkowania.

więcej o: Żupania Zagrzebska (Chorwacja)

Prowincja Hebei

2016.06.24 10:25 , aktualizacja: 2017.01.30 09:36

Porozumienie o ustanowieniu przyjaznych relacji międzyregionalnych podpisane 17 czerwca 2016 r. w Tangshan.  

więcej o: Prowincja Hebei

Prowincja Szantung

2015.12.18 12:30 , aktualizacja: 2018.04.20 08:26

Porozumienie o współpracy podpisane 14 września 2015 r. w Jinan.  

więcej o: Prowincja Szantung

Obwód Winnicki

2013.03.05 14:40 , aktualizacja: 2017.01.31 10:23

Porozumienie o współpracy podpisane 14 listopada 2012 r.

więcej o: Obwód Winnicki

Obwód Odeski

2012.07.05 09:30 , aktualizacja: 2017.01.30 15:04

Porozumienie o współpracy podpisane 12 czerwca 2012 r.

więcej o: Obwód Odeski

Obwód Kijowski

2010.06.10 15:15 , aktualizacja: 2017.01.30 15:08

Porozumienie o współpracy podpisane 26 maja 2010 r.

więcej o: Obwód Kijowski

Region Helsinki-Uusimaa (Finlandia)

2008.09.05 00:00 , aktualizacja: 2020.08.13 12:22

Porozumienie o współpracy podpisane 5 maja 2008 r.

więcej o: Region Helsinki-Uusimaa (Finlandia)