Powiązane

Region Bruksela - Stolica (BELGIA)

2008.04.04 00:00 , aktualizacja: 2017.01.30 14:21

Autor: Administrator, Wprowadzenie: JakubWojna

Porozumienie o współpracy podpisane 24 października 2001 r.


Region Bruksela-Stolica to ważny partner. Dzięki wsparciu Brukseli-Stolicy województwo mazowieckie już w 2002 r. otworzyło biuro przedstawicielskie w Brukseli, lokując je w budynkach należących do naszego belgijskiego partnera.

W pierwszych latach współpracy Mazowsze korzystało także z doświadczeń tego regionu przygotowując się do akcesji do UE.

W dotychczasowych kontaktach bilateralnych z Regionem Brukseli-Stolicy tematem dominującym była ochrona środowiska. Temat ten realizowany był na podstawie kilkuletnich tematycznych programów współpracy.

Poza dziedzinami wymienionymi w porozumieniu o współpracy, obydwa samorządy poszukują dziedzin, w których ich współdziałanie mogłoby sprzyjać zwiększaniu konkurencyjności każdego z nich, przyczyniając się do bardziej efektywnej realizacji strategicznych celów rozwojowych.

Uzyskanie przez województwo mazowieckie statusu regionu lepiej rozwiniętego otwiera szersze możliwości współpracy z brukselskim partnerem. Wspólne działania mogą teraz sięgać poza tematy związane z podstawowymi, nadal bardzo ważnymi, zagadnieniami rozwojowymi. 

Ponadto województwo mazowieckie i region Brukseli- Stolicy sprzyjają wzajemnej promocji kulturalnej, gospodarczej, instytucjonalnej i turystycznej podczas wydarzeń o zasięgu międzynarodowym organizowanych na ich terenie.  

Strona internetowa Regionu Bruksela-Stolica


Charakterystyka regionu

 

Region Brukseli-Stolicy jest jednym z trzech regionów Belgii, położonym w centralnej części kraju, obejmującym 19 wysoce zurbanizowanych gmin – miasto Bruksela oraz jego zespół miejski. Region zajmuje obszar 162 km2 i liczy ponad 1 180  tys. mieszkanców. W regionie obowiązują dwa języki urzędowe: francuski i niderlandzki. Bruksela jest siedzibą instytucji europejskich oraz innych instytucji i organizacji międzynarodowych. Działają tu liczne biura przedstawicielskie reprezentujące m.in. samorządy regionalne i lokalne, przedsiębiorstwa oraz korporacje międzynarodowe, krajowe związki i stowarzyszenia oraz organizacje interesu publicznego. Bruksela jest także wielkim ośrodkiem finansowo-handlowym. Obecność instytucji europejskich oraz dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa i połączenia komunikacyjne z pozostałymi krajami Europy czynią z Brukseli atrakcyjne centrum turystyki biznesowej i konferencyjnej.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 1433

powrót