Powiązane

Komitat Peszt (Węgry)

2008.04.04 00:00 , aktualizacja: 2016.11.03 11:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: JakubWojna

Porozumienie o współpracy podpisane 27 maja 2002 r.

Dynamicznie rozwijająca się współpraca Województwa Mazowieckiego z węgierskim okołostołecznym regionem Komitat Peszt koncentruje się m.in. na zagadnieniach wdrażania systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą ISO (wdrażanie projektu „e-urzad”) i ochrony zdrowia (wymiana doświadczeń na temat rozwiązań w zakresie restrukturyzacji placówek służby zdrowia, wymiana informacji dotyczących realizacji zdrowotnych programów prewencyjnych, kształcenie personelu medycznego oraz polityki walki z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży), współpracy w dziedzinie gospodarki i turystyki oraz wymiany informacji na temat turystyki, w tym turystyki biznesowej a także organizowanie spotkań przedstawicieli izb przemysłowo – handlowych Komitatu Peszt Mazowsza.

W ramach współpracy międzyregionalnej realizowane są również przedsięwzięcia edukacyjne, m.in. międzynarodowy obóz młodzieżowy na Węgrzech z udziałem dzieci z Województwa Mazowieckiego oraz promocyjne jak np. m. in. obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Budapeszcie.

 

Strona internetowa Komitatu Peszt.


Carakterystyka regionu

Komitat Peszt – jest jednym z 19 komitatów (województw) istniejących na Węgrzech. Region Komitat Peszt, o powierzchni 6.394 km2, położony jest wokół stolicy Węgier-Budapesztu, gdzie swoją siedzibę mają władze komitatu. Najważniejszymi miastami w regionie są: Cegléd, Vác, Dunakeszi, Gödöllõ, Nagykõrös. Komitat Peszt zamieszkuje 1 milion mieszkańców. Region ma charakter przemysłowo-rolniczy, ze wzrastającą rolą handlu, turystyki oraz sektora usług.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 1754

powrót