Powiązane

Kraj Związkowy Brandenburgia (Niemcy)

2008.04.04 00:00 , aktualizacja: 2017.01.30 13:26

Autor: Katarzyna Mańska, KM, Wprowadzenie: JakubWojna

Wspólna deklaracja o współpracy podpisana 2 października 2002 r.

Głównymi dziedzinami współpracy są drogownictwo, wymiana kulturalna, realizowana poprzez festiwale, wystawy (np. fotograficzne) i wzajemne prezentacje (np. z okazji świąt narodowych) ,a także opieka zdrowotna, kształcenie zawodowe (konferencje edukacyjne).

 

strona internetowa Brandenburgii po polsku


Charakterystyka regionu

Brandenburgia jest jednym z 16 krajów związkowych Republiki Federalnej Niemiec i znajduje się we wschodniej części kraju. Powierzchnia Brandenburgii wynosi 29 654,16 km². Land zamieszkuje 2,5 mln mieszkańców. Na terenie Brandenburgii leży Berlin, wydzielony jako osobny kraj związkowy. Stolicą landu jest Poczdam (około 170 tys. mieszkańców), który od 1990 r. figuruje na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO i jest nazywany „Wersalem północy”. Brandenburgia zaliczana jest do największych niemieckich landów. Powierzchnia jest równa powierzchni Belgii, a liczba ludności jest porównywalna z liczbą ludności Słowenii. To niezwykle prężne centrum niemieckiej gospodarki. Uniwersytety brandenburskie, jak słynny Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz uniwersytety w Cottbus i Poczdamie świadczą o naukowo – badawczym charakterze regionu. Głównymi gałęziami gospodarki landu są: przemysł optyczny, elektroniczny, chemiczny, a także ochrona środowiska, technika energetyczna, technika mikrosystemów, komunikacja i budownictwo. Brandenburgia jest krajem o najwyższym potencjale infrastrukturalnym w Niemczech.

Liczba wyświetleń: 1626

powrót