Powiązane

„Mały Trójkąt Weimarski”

2008.04.04 00:00 , aktualizacja: 2016.03.17 15:44

Autor: Administrator, Wprowadzenie: JakubWojna

Porozumienie podpisane 3 maja 2006 r.

 

Współpraca Województwa Mazowieckiego z Krajem Związkowym Brandenburgia oraz Regionem Ile de France nawiązuje do współpracy na szczeblu rządowym Polski, Niemiec i Francji w ramach powołanego w 1991 r. Trójkąta Weimarskiego. Na początku swego istnienia był on instrumentem służącym przede wszystkim włączeniu Polski w nurt polityki europejskiej. Dziś jako forum konsultacyjne stanowi ważną platformę współpracy w wielu dziedzinach.

Województwo Mazowieckie, Kraj Związkowy Brandenburgia i Region Ile de France utworzyły nowe, trójstronne partnerstwo, co znalazło swój wyraz w Deklaracji o Współpracy. Głównymi dziedzinami współpracy są: wymiana informacji i dobrych praktyk między instytucjami gospodarczymi i przedsiębiorstwami, zacieśnienie współpracy między przedstawicielstwami w Brukseli, wspieranie i doradztwo dla szkół, wymiana artystyczna i kulturalna, wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska, a także wymiana młodzieży.

W ramach porozumienia bardzo prężnie działa Polsko – Francusko – Niemiecki Parlament Młodzieży, który co roku swoje posiedzenie odbywa w innym regionie partnerskim. Młodzież z trzech regionów debatuje przez kilka dni o ważnych problemach nurtujących ich pokolenie w ramach komisji tematycznych. Wnioski swoje i postulaty młodzi parlamentarzyści przedstawiają następnie przedstawicielom władz regionalnych. Wiosną 2009 r. Parlament Młodzieży odbędzie się na Mazowszu.
Konferencja nt. edukacji, która odbyła się w maju 2007 r. zainicjowała współpracę regionalną w dziedzinie opieki zdrowotnej, kształcenia ustawicznego oraz zawodów medycznych. W ten sposób przyczyniła się do pogłębienia współpracy trzech regionów jako całości. W listopadzie 2007 r. miała miejsce w Paryżu spotkanie trójstronne ekspertów na temat gospodarki odpadami. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem konferencji nt. lotnisk regionalnych i obszarów okołolotniskowych. Doświadczenia partnerów w tej mierze są dla Mazowsza bardzo cenne.

Współpraca Mazowsza, Brandenburgii oraz Ile-de-France jest znacząca i rozszerza się na coraz to nowe dziedziny.

Liczba wyświetleń: 938

powrót