Powiązane

Region Ile – de - France (Francja)

2008.04.04 00:00 , aktualizacja: 2017.01.30 12:22

Autor: Administrator, Wprowadzenie: JakubWojna

Porozumienie o współpracy podpisane 16 czerwca 2000 r.

 

Ile-de-France jest pierwszym regionem stołecznym, z którym województwo mazowieckie podpisało porozumienie o współpracy. W jej ramach podejmowano różnorodną tematykę: przygotowanie do członkostwa w UE i wdrażania funduszy strukturalnych, gospodarka odpadami, innowacyjność, edukacja specjalna i kultura.

 

Nowy etap w stosunkach z Ile-de-France otworzyła podpisana 3 maja 2006 r. w Warszawie wspólna deklaracja o współpracy między województwem mazowieckim, regionem Ile-de-France i krajem związkowym Brandenburgia, podkreślająca wagę współpracy samorządów terytorialnych w ramach Trójkąta Weimarskiego. Wśród działań realizowanych przez trzech partnerów szczególne miejsce znalazła współpraca młodzieży oraz zagadnienia związane z edukacją zawodową.

 

Ponadto Mazowsze i region Ile-de-France łączy udział w międzynarodowych projektach i sieciach tematycznych.


Obydwa samorządy na bieżąco poszukują nowych dziedzin i form współdziałania, w kontekście pojawiających się wyzwań europejskich i w celu zwiększenia swojej konkurencyjności terytorialnej.    

 
Strona internetowa Regionu Ile-de-France

 

Charakterystyka regionu:

Region Ile-de-France położony jest w centralnej części nizinnego Basenu Paryskiego, znajdującego się w północnej Francji. Powierzchnia regionu wynosi 12 012 km², co stanowi 2,8 proc. całego obszaru Francji. 80 proc. tego terytorium pokrywają tereny zielone i rolnicze.


Administracyjnie region podzielony jest na 8 departamentów i 1 281 gmin. Stolicą regionu jest stolica kraju, Paryż, druga po Moskwie największa aglomeracja europejska.


W regionie zamieszkuje blisko 12 mln. osób, co stanowi 19 proc. ogółu ludności Francji, Ile-de-France jest najbardziej zaludnionym regionem kraju.


Cechą charakterystyczną gospodarki regionu jest bardzo rozwinięty sektor usług, w którym znajduje zatrudnienie 80 proc. ogółu pracujących tu osób. Działalność usługowa dotyczy głównie usług bankowych i finansowych, nieruchomości, informatyki, mediów, usług konsultingowych, zarządzania i prac naukowo-badawczych.


Ogromne bogactwo regionu to jego walory turystyczne. Liczne muzea, zabytki architektury o światowej renomie oraz różnorodność wydarzeń kulturalnych i bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna czynią z Ile-de-France jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków turystycznych.


Ile-de-France to także siedziba licznych przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych, miejsce licznych wystaw i targów międzynarodowych.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 1419

powrót