Aktualności

WRDS podsumowuje 2020r. i planuje kolejne działania

2021.02.04 15:05 , aktualizacja: 2021.03.02 14:01

Autor: Ewelina Mikulska (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Widok na stronę tytułową prezentacji Pobierz: Widok na stronę tytułową prezentacji Spotkanie w głównej mierze...
  • Screen z ekranu z uczestnikami spotkania Pobierz: Screen z ekranu z uczestnikami spotkania Posiedzenie odbyło się...

WRDS zebrała się drugi raz w tym roku. Podsumowano pracę zespołów roboczych z ostatnich 12 miesięcy i zaplanowano kolejne działania.

 

Konsultacje projektu Umowy Partnerstwa

3 lutego odbyło się drugie już w tym roku posiedzenie prezydium WRDS. Spotkanie w głównej mierze poświęcone było dyskusji nad projektem Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021—2027 w Polsce. Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM Marcin Wajda wyjaśnił, że jest to dokument określający strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych w pespektywie 2021—2027. W dokumencie określono m.in. strukturę programów operacyjnych oraz podział alokacji pomiędzy poziom krajowy i regionalny, a także wysokość środków finansowych przydzielonych poszczególnym regionom. Podczas dyskusji członkowie prezydium zwrócili uwagę na brak wskazania algorytmu podziału środków UE na programy regionalne dla poszczególnych województw. Zaniepokojenie budzi również brak dyskusji ze wszystkimi interesariuszami, w szczególności z zarządami poszczególnych województw oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi na etapie tworzenia projektu umowy. W ramach konsultacji dokumentu członkowie prezydium przygotowali projekt stanowiska, który będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu prezydium WRDS.

 

Praca zespołów roboczych

W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący Zespołów roboczych funkcjonujących w ramach WRDS: Monika Fedorczuk – przewodnicząca doraźnego zespołu roboczego ds. monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego, Longina Kaczmarska – przewodnicząca Zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia, Urszula Woźniak – wiceprzewodnicząca Zespołu roboczego ds. oświaty, Waldemar Dubiński – przewodniczący Zespołu roboczego ds. gospodarki, pracy i rozwoju regionalnego oraz Jan Przywoźny – przewodniczący Zespołu roboczego ds. rozwoju dialogu. Zespoły te zajmują się przede wszystkim wykonywaniem zadań powierzonych przez prezydium, monitorowaniem bieżącej sytuacji na Mazowszu oraz opracowywaniem wniosków i propozycji dla WRDS. Przewodniczący zaprezentowali wyniki swojej ubiegłorocznej pracy oraz opowiedzieli o planach na bieżący rok, które skoncentrowane są na sytuacji spowodowanej pandemią w mazowieckiej służbie zdrowia, oświacie, rynku pracy oraz gospodarce.

Liczba wyświetleń: 77

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.