Aktualności

O obcokrajowcach na polskim rynku pracy

2021.03.02 09:55 , aktualizacja: 2021.03.02 12:07
Autor: Magdalena Węgrzecka (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Mężczyzna i kobieta podczas połączenia zdalnego Przedstawiciele...
Screen z konferencji W posiedzeniu wzięli udział...

Odbyło się pierwsze w tym roku, a czwarte w ogóle, posiedzenie doraźnego Zespołu roboczego ds. monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego.

 

Cudzoziemcy na mazowieckim rynku pracy w dobie pandemii

Spotkanie w głównej mierze poświęcone było sytuacji cudzoziemców na mazowieckim rynku pracy w czasach pandemii. Informacje na ten temat, z perspektywy obcokrajowców, zaprezentował prezes Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce prof. dr Yurii Karyagin. Zwrócił on uwagę na wiele problemów dotykających cudzoziemców, do których między innymi należą nieuczciwi, często fikcyjni, pośrednicy pracy, pobierający wysokie opłaty za znalezienie zatrudnienia, jednak niedotrzymujący umów, niewystarczająca liczba kursów językowych, skomplikowane procedury związane z nostryfikacją dyplomów medyków, czy w końcu problemy psychologiczne wynikające zarówno z emigracji, jak i pandemii. Informacje na temat obcokrajowców na mazowieckim rynku pracy zaprezentowali również przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: oraz dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców, Koordynator Pracy Wydziału Rynku Pracy Artur Pankowski oraz zastępca dyrektora Wydziału Spraw Cudzoziemców Małgorzata Łopion, którzy omówili dane statystyczne dotyczące liczby wniosków o pobyt czasowy w województwie mazowieckim w 2019r. i 2020r., liczbę wydanych zezwoleń na pracę, procedur z tym związanych oraz czasu oczekiwania na decyzje. Natomiast przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, dyrektor Tomasz Sieradz i kierownik Wydziału Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Katarzyna Kozakowska omówili wskaźniki dotyczące liczby wniosków i wydanych zezwoleń na pracę sezonową oraz liczby oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców na przestrzeni minionego roku w porównaniu do lat poprzednich. Z przedstawionych informacji wynika, że największą grupą obcokrajowców na Mazowszu starających się zarówno o zezwolenie na pobyt, jak i pracę, stanowią obywatele Ukrainy.  

 

Powrót do „nowej normalności” w gospodarce

Podczas spotkania wypracowano także ostateczny kształt projektu stanowiska doraźnego Zespołu roboczego ds. monitorowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego w sprawie obostrzeń i stopniowego uwalniania gospodarki. Członkowie zespołu podkreślili, że doceniają działania Rządu RP, zmierzające do ograniczenia wzrostu zachorowań, jednak widzą potrzebę opracowania i podania do publicznej wiadomości programu nakładania i luzowania obostrzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, opartego na rzetelnych danych i dostępnych wskaźnikach, w zależności od sytuacji epidemicznej. Ustalono, że stanowisko będzie procedowane w drodze głosowania korespondencyjnego.

Liczba wyświetleń: 187

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.