Aktualności

O sytuacji w psychiatrii na Mazowszu – XXVI Posiedzenie WRDS

2021.06.17 15:35 , aktualizacja: 2021.06.18 08:41

Autor: Ewelina Mikulska (KM), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Marszałek Adam Struzik...
  • 16 czerwca 2021 r. odbyło...
  • (fot. arch. UMWM)
  • (fot. arch. UMWM)

Tematem przewodnim czerwcowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim była kondycja opieki psychiatrycznej na Mazowszu.

 

Problemy w psychiatrii dzieci i młodzieży

Efektywność i bezpieczeństwo leczenia oraz dostępność dla wszystkich dzieci, niezależnie od miejsca zamieszkania i możliwości finansowych, to najważniejsze postulaty jakie wybrzmiały podczas spotkania. Okazuje się bowiem, że 10 proc. dzieci i młodzieży wymaga profesjonalnej pomocy z powodu zaburzeń psychicznych, a samobójstwa są drugą przyczyną zgonów w tej populacji. Wzrasta liczba zaburzeń depresyjnych, a ich początek pojawia się w coraz młodszym wieku. Co szósty nastolatek doświadczył w swoim życiu cyberprzemocy, a co dziesiąty uczeń – przemocy rówieśniczej. Średnio jedno na osiemdziesięcioro ośmioro dzieci ma zaburzenia ze spektrum autyzmu, a samookaleczeń doświadcza do 42 proc. młodzieży. Problem stanowią także zaburzenia odżywiania. Ponadto dr Lidia Popek zwróciła uwagę na konieczność zapewnienia adekwatnego do potrzeb dostępu do świadczeń ambulatoryjnych, leczenia środowiskowego i oddziałów dziennych zlokalizowanych blisko miejsca zamieszkania pacjenta, co wpłynie na wzrost liczby osób korzystających z tych form opieki, a tym samym zmniejszenie liczby świadczeń stacjonarnych. Niezbędna jest także poprawa warunków hospitalizacji psychiatrycznej dzieci i młodzieży, zapewnienie kontaktu z osobami bliskimi podczas hospitalizacji, szczególnie młodszym pacjentom, a także zapewnienie opieki psychiatrycznej niemowlętom i małym dzieciom. Michał Stelmański – prezes zarządu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, placówki wyspecjalizowanej w zakresie psychiatrii dziecięco-młodzieżowej zwrócił ponadto uwagę na niedobór personelu medycznego, coraz częściej obserwowane transfery lekarzy specjalistów z placówek publicznych do prywatnych podmiotów oraz zbyt niską wycenę świadczeń.

 

Psychiatria dorosłych

Problemy zdrowia psychicznego narastają, a panująca od ponad roku pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 pokazała ich skalę. Kryzys w psychiatrii nie dotyczy tylko najmłodszych, to również problem osób dorosłych. Docent Maria Radziwoń-Zaleska konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii podkreśla, że aktualnie obserwuje się słabość systemu psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej – długi czas oczekiwania na wizytę, zbyt małą dostępność oddziałów dziennych i świadczeń rehabilitacyjnych. Rozwiązaniem wielu problemów w dziedzinie psychiatrii może być urealnienie wyceny świadczeń medycznych, co podkreśliła Barbara Kulis.

 

Stanowisko WRDS

Po burzliwej dyskusji ustalono, że stanowisko WRDS ws. sytuacji podmiotów leczniczych realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień zostanie jeszcze doprecyzowane, a następnie będzie procedowane w drodze głosowania korespondencyjnego.

 

Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców poszerza skład WRDS

Strona społeczna podjęła uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w składzie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim. Dzięki czemu w składzie WRDS znajdzie się sześć organizacji pracodawców oraz trzy organizacje związkowe, a liczba ich przedstawicieli będzie równa i wyniesie po sześciu reprezentantów z trzech organizacji związkowych oraz po trzech przedstawicieli z sześciu organizacji pracodawców.

 

WRDS o przyszłej perspektywie finansowej

Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego oraz Marcin Wajda – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich zaprezentowali stan negocjacji Kontraktu Programowego dla województwa mazowieckiego, który określa kierunki i warunki dofinansowania Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Marszałek Adam Struzik poinformował, że negocjacje są bardzo trudne, szczególnie, że województwo otrzymuje propozycje rządowe podziału środków już jako gotowe elementy, natomiast nie był prowadzony żaden dialog w tym zakresie. Marcin Wajda zwrócił uwagę, że szczególne zastrzeżenia budzi utworzona rezerwa programowa w wysokości 7 mld 120 mln euro, stanowiąca 25 proc. alokacji dla programów regionalnych. Kwota ta zostanie rozdysponowana w trakcie negocjacji kontraktów programowych, co – bez wskazania zasad i kryteriów podziału – rodzi ryzyko uznaniowości. Problemem jest także kwestia alokacji dla regionu Warszawskiego stołecznego, która wynosi zaledwie 111,5 mln euro na wszystkie cele polityki, w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego głównymi beneficjentami są przedsiębiorcy. Podpisanie Kontraktu Programowego planowane jest na sierpień/wrzesień 2021 r.

 

Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2020 dla województwa mazowieckiego

Strona społeczna WRDS po wysłuchaniu sprawozdania z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2020 dla województwa mazowieckiego zaprezentowanego przez Emilię Jędrej – wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (prezentacja w załączeniu) zaopiniowała go pozytywnie.

 

Udział w dyskusji wzięli m.in.: Longina Kaczmarska – przewodnicząca Zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia, dr Lidia Popekkonsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, Michał Stelmański – prezes Zarządu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, docent Maria Radziwoń-Zaleska – konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii oraz Barbara Kulis – zastępca dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 2365 kB, Liczba pobrań: 139

Liczba wyświetleń: 178

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.