Aktualności

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego rozpoczęła działalność

2015.12.17 14:10 , aktualizacja: 2016.12.19 12:24

Autor: Beata Samsel (KM), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

 • obrady Fot. Michał Słaby
 • wręczenie powołań Fot. Michał Słaby
 • uczestnicy spotkania Fot. Michał Słaby
 • prezydium rady Fot. Michał Słaby
 • wręczenie powołań Fot. Michał Słaby
 • uczestnicy spotkania Fot. Michał Słaby
 • Zdzisław Sipiera wojewoda mazowiecki Fot. Michał Słaby
 • marszałek Adam Struzik Fot. Michał Słaby

Jej pierwsze, inauguracyjne posiedzenie odbyło się 17 grudnia.

 

I posiedzenie

W spotkaniu uczestniczyli marszałek Adam Struzik, przedstawiciele Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego (jako strona samorządowa), przedstawiciele organizacji związkowych (jako strona pracowników), organizacji zrzeszających pracodawców (jako strona pracodawców )oraz wojewoda i wskazane przez niego osoby (jako strona rządowa).

 

Obrady rozpoczęły się od wręczenia członkom rady aktów powołania. Następnie ustalono wspólnie liczbę przedstawicieli każdej z organizacji pracowników i organizacji pracodawców wchodzących w skład rady. Zdecydowano również, że w pierwszym roku funkcjonowania radzie przewodniczyć będzie strona pracowników, a w kolejnych latach – strona pracodawców, strona samorządowa i strona rządowa.

 

Skład rady

Przewodniczącym WRDS został Jerzy Wiśniewski, przewodniczący rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Mazowieckiego, a wiceprzewodniczącymi: Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego, Zdzisław Sipiera wojewoda mazowiecki, Jan Przywoźny przewodniczący zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych Województwa Mazowieckiego, Andrzej Kropiwnicki przewodniczący zarządu regionu Mazowsze NSZZ "Solidarność", Jerzy Zieliński wiceprezes zarządu Business Centre Club, Jacek Całus prezes zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Andrzej Nitecki dyrektor zarządzający pionem Kapitału Ludzkiego Poczta Polska S.A. oraz Witold Buczyński zastępca prezesa Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

 

Zadania

Rolą wojewódzkich rad jest prowadzenie dialogu służącego zapewnieniu warunków rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu wojewódzkim, zwiększeniu konkurencyjności gospodarki i spójności społecznej. Dialog realizowany będzie czterostronnie. Do głównych kompetencji WRDS należy:

 • rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego,

 • wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa,

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w obszarze objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz sprawozdań z ich realizacji.

---------------------------------------------------

Marszałkowie województw zostali zobligowani do utworzenia Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego ustawą z 24 lipca br. o Radzie Dialogu społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim została powołana przez marszałka Adama Struzika na wniosek trzech reprezentatywnych organizacji pracowników (Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”) oraz czterech reprezentatywnych organizacji pracodawców (Związku Pracodawców Business Centre Club, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku Rzemiosła Polskiego).

Liczba wyświetleń: 661

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.