Mazowsze serce Polski nr 3/19

Tym żyje samorząd

2019.03.18 09:00 , aktualizacja: 2020.01.30 13:12

Autor: oprac. Małgorzata Wielechowska, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

przed budynkiem szkoły na murku siedzi dwoje uczniów W czerwcu uczniowie mogą...

Podwójny rocznik w szkołach…

to wyzwanie dla samorządów lokalnych, o czym na konferencjach zorganizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dyskutowali w regionie samorządowcy, nauczyciele i eksperci. Przyjęcie do szkół średnich uczniów obecnych klas ósmych szkoły podstawowej i trzecich klas gimnazjum to ogromny wysiłek organizacyjny (i dla dyrektorów szkół, i pracowników oświaty, i samorządowców). Kolejną kwestią jest niedostateczne dofinansowanie przez rząd zmian związanych z wprowadzeniem reformy w szkołach. Chodzi tu m.in. o wyposażenie szkół i odpowiednie dostosowanie bazy edukacyjnej na przyjęcie większej liczby uczniów. Tego typu zmiany wiążą się z modernizacją sal i pracowni, zakupem niezbędnego sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

– Kwestia podwójnego rocznika na Mazowszu dotyczy 111 tys. uczniów, którzy będą aplikować o miejsce w jednej z około 600 mazowieckich szkół ponadgimnazjalnych. Wśród nich ponad 58 tys. to absolwenci ósmych klas szkół podstawowych, a przeszło 53 tys. to absolwenci gimnazjów. Liczby mówią same za siebie – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa.

 


 

Park Spółdzielczy przypomina

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny – Park Spółdzielczy w Płońsku monitoruje zmiany regulacji dotyczących przemysłu rolno-spożywczego. Rolnikom przypomina więc o obowiązku – każdy podmiot gospodarujący na powierzchni większej bądź równej 10 ha użytków rolnych lub utrzymujący zwierzęta gospodarskie w liczbie większej bądź równej 10 DJP (według stanu średniorocznego) musi prowadzić ewidencję nawożenia azotem. Może być ona prowadzona w wersji papierowej lub elektronicznej i przechowywana 3 lata od dnia sporządzenia. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi kara –  500 zł do 3 tys. zł.

 


 

Pieniądze do zdobycia

„All you need is vote” – to hasło konkursu Polskiej Agencji Prasowej na najciekawsze prace mobilizujące do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mogą one mieć formę wypowiedzi pisemnej, prezentacji, fotoreportażu wraz z komentarzem lub filmu (nie dłuższy niż 10 minut). W przypadku filmu dopuszczalna jest praca zespołowa – grupy znajomych, koła zainteresowań czy klasy. Zwycięzca otrzyma 7 tys. zł, laureat drugiego miejsca – 4 tys. zł, a trzeciego – 2 tys. zł. Zgłoszenia przyjmowane do 30 kwietnia br. Więcej informacji na www.europarlament.pap.pl.

Liczba wyświetleń: 89

powrót