Mazowsze serce Polski nr 4/20

Dla zdrowia

2020.04.14 08:25 , aktualizacja: 2020.04.14 15:12

Autor: Wybrała Monika Gontarczyk, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

kobieta w ciąży odmawia alkoholu MCPS zakończył nabór w...
mężczyzna w trakcie pobierania krwi Stacjom krwiodawstwa...

Diagnoza i terapia dzieci z FAS

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zakończyło nabór w konkursie pilotażowym na stworzenie punktów poradnictwa specjalistycznego – miejsc diagnostyki i kierunków terapii dzieci z płodowym zespołem alkoholowym.

 

Płodowy zespół alkoholowy FAS (Fetal Alcohol Syndrom) oraz spektrum poalkoholowych zaburzeń rozwojowych FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) to zespół cech powstających u dziecka w wyniku spożywania alkoholu przez matkę w czasie ciąży. Nieprawidłowości, jakie się pojawiają, dotyczą zarówno rozwoju fizycznego, jak i psychicznego (od zaburzeń wzrostu, np. wad serca, deformacji stawów, przez obniżenie sprawności intelektualnej, opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, po zaburzenia neurologiczne).

– Chcemy wypracować pewien model, który później będzie można wprowadzić w innych częściach województwa, rozszerzając też grupę docelową. Bo trzeba pamiętać, że problem nawet okazjonalnego picia alkoholu przez kobiety w ciąży dotyczy zróżnicowanej grupy, a to sprawia, że ryzyko FAS u dzieci jest duże – mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Program zakłada utworzenie punktów diagnostyczno-konsultacyjnych, w których będzie można uzyskać diagnozę, specjalistyczne poradnictwo oraz informacje o kierunkach i możliwościach terapii. Wsparcie obejmie 30 dzieci i ich rodziny oraz nie mniej niż 30 zawodowych rodzin zastępczych lub prowadzących rodzinne domy dziecka z Radomia i co najmniej czterech powiatów spośród: szydłowieckiego, zwoleńskiego, lipskiego, kozienickiego, przysuskiego i białobrzeskiego. Planowany koszt to 250 tys. zł.

 

PRZYPOMINAMY

  • W związku z pandemią koronowirusa we wszystkich szpitalach na Mazowszu wprowadzono zakaz odwiedzin chorych.
  • Wiele placówek wstrzymało planowe przyjęcia oraz zawiesiło świadczenie niektórych usług.
  • W poradniach specjalistycznych wprowadzono teleporady (w dniu wizyty lekarz skontaktuje się telefonicznie z pacjentem, przeprowadzi wywiad i wystawi receptę).
  • Szczegółowe informacje o pomocy świadczonej w czasie pandemii dostępne są na stronach internetowych placówek medycznych.

 

Apel do krwiodawców

Stacje krwiodawstwa w całej Polsce proszą o honorowe oddawanie krwi. Ona i jej składniki są potrzebne każdego dnia. Podawane są głównie osobom, u których wystąpiły braki w wyniku wypadku albo zabiegu operacyjnego, zaburzeń krzepnięcia, po oparzeniach i urazach, a także u pacjentów z nowotworami, w trakcie i po chemioterapii oraz u wymagających transplantacji lub zabiegów kardiochirurgicznych. Czekamy na Was w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce!

Liczba wyświetleń: 62

powrót