Mazowsze serce Polski nr 9/20

Opinie o podziale Mazowsza

2020.09.14 12:15 , aktualizacja: 2021.02.08 09:36

Autor: Na podst. mat. Biura Prasowego UMWM, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

 • mężczyzna pozuje do zdjęcia, zdjęcie portetowe Jarosław Flis, socjolog,...
 • uśmiechnięta kobieta siedzi na oparciu kamiennym, w tle zieleń Alicja...
 • na tle roślin do zdjecia pozuje starszy mężczyzna Olgierd Łukaszewicz, aktor,...
 • elegancko ubrany mężczyzna w średnim wieku pozuje do zdjęcia Andrzej Seweryn, dyrektor...
 • mężczyzna w garniturze pozuje do zdjęcia (widok do pasa) Dariusz Piątek, burmistrz...
 • zdjęcie portretowe mężczyzny w garniturze Marcin Podsędek,...
 • uśmiechnięty mężczyzna w garniturze pozuje do zdjęcia (widok do pasa) Józef Grzegorz Kurek,...
 • kobieta siedzi na kanapie, rękę opiera na oparciu, a drugąna kolanie podpiera podbródek Joanna Potocka-Rak,...
 • kobieta w fartuszku i z wiankiem na głowie pozuje do zdjęcia, widok do pasa Mariola Mironiuk,...
 • mężczyzna siedzi przy stole, na którym leżą książki ułożone rzędami Ryszard Marut, redaktor...
 • mężczyzna w garniturze (widok do pasa) pozuje do zdjęcia Mirosław Augustyniak, radny...
 • zdjecie legitymacyjne starszego mężczyzny prof. dr hab. inż. Zbigniew...
 • uśmiechnięty mężczyzna w okularacj pozuje do zdjęcia (fot. legitymacyjne) Piotr Zgorzelski,...
 • mężczyzna pozuje do zdjęcia, widok do pasa prof. Paweł Swianiewicz,...

Alicja Węgorzewska-Whiskerd

dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej

Potrzeba było dziesiątek lat pracy, aby samorząd wypracował właściwe i sprawnie funkcjonujące rozwiązania dla jednostek kultury z całego województwa. Planowany podział Mazowsza wzbudza wiele kontrowersji i wątpliwości autorytetów. Nie będzie zbyt dużych możliwości, aby zająć się kompleksowo kulturą, tak jak to się dzieje teraz. Obecnie wysoka kultura dociera do każdego.

 

Olgierd Łukaszewicz

aktor, założyciel fundacji My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzębowskiego

Warszawa zawsze promieniowała na Mazowsze i tak powinno być nadal. Utrudnienie tego wpływu poprzez podziały, uważam za bardzo zły pomysł, który zaszkodzi kulturze, edukacji, wszelkiego rodzaju więzom.  W dobie, kiedy elity społeczne są atakowane, odgradzanie ich murem od reszty społeczeństwa, to zbrodnia na rozwoju. Wyrywanie Warszawy z organizmu, jakim jest Mazowsze, to działanie głęboko niesprawiedliwe i niefunkcjonalne.

 

Piotr Zgorzelski

wicemarszałek Sejmu RP

Dla mnie jasne są intencje politycznych awanturników, którzy inaczej nie potrafią wyleczyć swojego kompleksu, jak przez odgórny rozbiór województwa. Niech próbują, ale ludzi dobrej woli jest więcej i już dziś ostrzegamy: ręce precz od Mazowsza!

 

Joanna Potocka-Rak

starosta powiatu ciechanowskiego

Znajdziemy się w województwie o dramatycznie niskich dochodach, (obecnie na tym obszarze są na poziomie 13 proc. ogółu dochodów wytwarzanych na Mazowszu). Będziemy funkcjonować w obszarze pogłębiającej się biedy, dysproporcji ekonomicznych i społecznych.

 

Marcin Podsędek

wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Siłowa próba uzyskania władzy w regionie przez partię rządzącą zahamuje rozwój wielu powiatów, miast i gmin, a dodatkowo jest niezgodna z konstytucją, bo ogranicza bierne i czynne prawo wyborcze Mazowszan.

 

Mirosław Augustyniak

radny województwa mazowieckiego

W podział nie wierzę. Odkąd jesteśmy podzieleni statystycznie, na podziale nic nie zyskujemy z UE. Dochody nowego województwa mazowieckiego zakończyłyby się kompletną klapą finansową. Siedziba w Radomiu to organizacyjnie gigantyczny bałagan dla subregionu ostrołęckiego. Czy PIS jest stać na taki brak racjonalizmu? Ciągle wierzę, że nie!

 

prof. Paweł Swianiewicz

ekonomista, geograf, UW

Nie występują żadne racjonalne przesłanki ekonomiczne, ani społeczne do podejmowania tak radykalnych kroków. Podział Mazowsza nie będzie korzystny ani dla Warszawy, a już

na pewno nie dla pozostałej części regionu, który stanie się jednym z najbiedniejszych w kraju.

 

Mariola Mironiuk

przewodnicząca KGW Mostowianki, Mostów, gm. Huszlew, pow. łosicki

Nasza wieś skorzystała z dofinansowania z urzędu marszałkowskiego. Mamy  chodniki, świetlicę, wsparcie trafiło też do OSP. Po podziale Mazowsza obawiamy się, że województwo będzie dużo biedniejsze niż warszawskie. W takiej sytuacji pieniądze pójdą głównie na utrzymanie dróg czy szpitali. Na inicjatywy np. koła gospodyń wiejskich, może ich zabraknąć.

 

Józef Grzegorz Kurek

burmistrz gminy Mszczonów

Jeżeli rząd poważnie myśli o wzmocnieniu samorządów, to nie może dzielić regionu. Podział nie rozwiąże żadnego problemu. Trzeba przede wszystkim zmienić ustawę o finansowaniu samorządów. Większość gmin nie ma nadwyżki operacyjnej, a to oznacza, że nie są w stanie samodzielnie realizować inwestycji.

 

Andrzej Seweryn

dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie

Warto się zastanowić nad konsekwencjami reformy dla kultury regionu. Czy instytucje kultury będą w stanie kontynuować misje, realizować istniejące już plany, nad którymi pracowano przez lata z władzami Mazowsza czy Warszawy? Czy nadal będziemy mogli służyć mieszkańcom?

 

Jarosław Flis

socjolog, Uniwersytet Jagielloński

Obawiam się o integrację nowego województwa. Możliwe są bardzo duże napięcia lokalne dotyczące podziału pomiędzy nowe województwa w obszarach granicznych części powiatów.

 

Dariusz Piątek

burmistrz Skaryszewa

Utworzenie nowego województwa będzie generowało ogromne koszty funkcjonowania nowych struktur, instytucji, urzędów czy spółek. Kto poniesie koszty ich utworzenia i utrzymania? Nie stać nas na podział Mazowsza. Dziś biedniejsza część województwa mazowieckiego ma możliwość korzystania z różnego rodzaju instrumentów wsparcia. Po podziale takiej szansy nie będzie.

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski

rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego

Mazowsze jest dynamicznie rozwijającym się regionem europejskim. Podział tak funkcjonującej rządowo-samorządowej jednostki administracyjnej jest nieracjonalny, bezsensowny. Wynikać może tylko z chciejstwa politycznego, gdyż brak jest jakichkolwiek przesłanek merytorycznych. Podstawowy argument planowanego podziału czyli pozyskiwanie większych środków finansowych z funduszy europejskich jest kompletnym kłamstwem.

Ryszard Marut

redaktor naczelny Tygodnika Ciechanowskiego

Mamy już dokładnie podzielone społeczeństwo, teraz przyszła pora na kraj jako organizm administracyjny. Już podczas poprzednich kampanii wyborczych niczym króliki z kapelusza były wyciągane (i zaraz chowane) propozycje nowych województw. Na szczęście władze, samorządy, mieszkańcy byłych miast wojewódzkich (i innych też) nie przejęli się tymi pomysłami. Nie dadzą podzielić Mazowsza, nie pozwolą odebrać sobie Warszawy, stolicy regionu.

 

Liczba wyświetleń: 266

powrót