Z regionu

Medal za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju regionu

2012.03.19 12:40 , aktualizacja: 2012.03.22 12:54

Autor: Aldona Zawadzka, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

15 marca br. Szkole Podstawowej w Czerwinie (pow. ostrołęcki) nadano sztandar oraz imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość stała się okazją do uhonorowania Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” pani Zofii Reginy Jastrzębskiej – emerytki i zasłużonej, wieloletniej pracownicy oświaty. Odznaczenie, w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, wręczyli radni województwa mazowieckiego Marian Krupiński oraz Mirosław Augustyniak

 

Uroczystość, poprzedzona mszą świętą celebrowaną przez ks. bp. Janusza Stepnowskiego, zgromadziła uczniów, rodziców, przedstawicieli władz gminy, kuratorium oświaty oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jak podkreślano, nadanie szkole imienia to chlubne wydarzenie, mające doniosłe znaczenie dla lokalnej społeczności i całej gminy Czerwin.

 

Uhonorowana Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” Zofia Jastrzębska bezpośrednio po ukończeniu studiów rolniczych rozpoczęła pracę w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Czerwinie (1968 r.). Nauczała przedmiotów zawodowych. Szybko zdobyła zaufanie uczniów, współpracowników oraz lokalnej społeczności. Już jako dyrektor placówki podejmowała działania zapewniające nie tylko wysoki poziom nauczania ale też dogodne warunki lokalowe.

 

W 2003 r. szkołę przeniesiono do nowego obiektu przy ulicy Piastowskiej w Czerwinie, gdzie obecnie mieści się Zespół Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II. Placówka od początku swojego istnienia dążyła do wypracowania optymalnych warunków wieloaspektowego rozwoju uczniów – wspiera indywidualny rozwój i oferuje liczne zajęcia dodatkowe.

 

Zofia Jastrzębska jest inicjatorką i realizatorką licznych inicjatyw z zakresu oświaty, kultury i rolnictwa. Za swoją pracę otrzymała wiele dyplomów i odznaczeń – m.in. uhonorowana została Srebrnym Krzyżem Zasługi.

  • fot. arch. SP w Czerwinie
  • fot. arch. SP w Czerwinie
  • fot. arch. SP w Czerwinie
  • fot. arch. SP w Czerwinie
  • fot. arch. SP w Czerwinie
  • fot. arch. SP w Czerwinie

Liczba wyświetleń: 333

powrót