Z regionu

Otwarto jedną z najbardziej wyczekiwanych inwestycji szpitala sierpeckiego

2013.03.22 13:25 , aktualizacja: 2013.03.22 13:44

Autor: opr.Agnieszka Stabińska (na podst.inform. SPZZOZ w Sierpcu), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.arch.SPZZOZ w Sierpcu
  • fot.arch.SPZZOZ w Sierpcu
  • fot.arch.SPZZOZ w Sierpcu
  • fot.arch.SPZZOZ w Sierpcu
  • fot.arch.SPZZOZ w Sierpcu
  • fot.arch.SPZZOZ w Sierpcu
  • fot.arch.SPZZOZ w Sierpcu

Mieszkańcy powiatu sierpeckiego będą mogli korzystać z nowoczesnych metod rehabilitacji oraz szerokiego wachlarza zabiegów fizjoterapeutycznych wykonywanych na nowoczesnej aparaturze i sprzęcie w zmodernizowanej części fizjoterapeutycznej Oddziału Rehabilitacyjnego Szpitala i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej SPZZOZ w Sierpcu. W otwarciu udział wziął m.in. marszałek Adam Struzik.

 

Część fizjoterapeutyczna powstała na bazie pomieszczeń po byłej kuchni szpitalnej. Zajmuje w sumie 237 m² powierzchni. Dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym udało się wygospodarować kilkanaście nowych sal, w tym pomieszczenia dla pacjentów oczekujących na zabiegi, gabinet lekarski oraz sale zabiegowe. Wybudowano też podjazd dla niepełnosprawnych. Inwestycja o łącznej wartości blisko 350 tys. zł w całości została sfinansowana przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu.

 

Oddział Rehabilitacyjny Szpitala w Sierpcu dysponuje 26 łóżkami w salach 3, 4 i 5 osobowych,  hospitalizowanych jest tu rocznie około 400 pacjentów. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej przyjmuje około 240 pacjentów ambulatoryjnych, których schorzenia nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego. Placówka zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie nowoczesnych metod rehabilitacji, oferując szeroki wachlarz zabiegów fizjoterapeutycznych wykonywanych na nowoczesnej aparaturze i sprzęcie. Pomoc uzyskają tu pacjenci ze schorzeniami narządu ruchu takimi jak: stany po leczeniu operacyjnym urazów narządu ruchu, po endoprotezoplastykach stawów biodrowych i kolanowych, urazach nerwów obwodowych, niedowłady, choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, zespoły bólowe kręgosłupa, dyskopatie, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, miopatie, stany po amputacjach w obrębie kończyn górnych i dolnych.

 

Ze względu na duże zapotrzebowanie na tego rodzaju świadczenia rehabilitacyjne placówka wprowadza także nowe formy leczenia usprawniającego poprzez m.in. hydroterapię, w tym masaż wirowy kończyn górnych i dolnych, masaż pneumatyczny kończyn, ćwiczenia przy użyciu szyny CPM kończyny górnej oraz nowe metody diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa wg McKenzie. By zwiększyć zakres świadczeń udzielanych osobom niepełnosprawnym, a także wyposażyć Pracownię Fizykoterapii w specjalistyczny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, zakupiono – aparaty do elektroterapii, rower treningowy, stół rehabilitacyjny, urządzenie do ćwiczeń biernych kończyny górnej, aparat do masażu uciskowego, wyposażenie do aparatu do masażu uciskowego, dysk sensomotoryczny oraz UGUL – kabinę do ćwiczeń i zawieszeń – sprzęt o łącznej wartości 68 480 tys. zł (środki Starostwa Powiatowego w Sierpcu i PFRON-u).

Liczba wyświetleń: 360

powrót