Z regionu

Nowotwór prostaty - wyzwania i bariery

2013.06.21 10:40 , aktualizacja: 2013.06.25 11:32

Autor: Hanna Ajdukiewicz (SZ), Wprowadzenie: Monika Guzowska

 • Fot. arch. Fundacji...
 • Fot. arch. Fundacji...
 • Fot. arch. Fundacji...
 • Fot. arch. Fundacji...
 • Fot. arch. Fundacji...
 • Fot. arch. Fundacji...
 • Fot. arch. Fundacji...
 • Fot. arch. Fundacji...
 • Fot. arch. Fundacji...
 • Fot. arch. Fundacji...
 • Fot. arch. Fundacji...
 • Fot. arch. Fundacji...
 • Fot. arch. Fundacji...
 • Fot. arch. Fundacji...
 • Fot. arch. Fundacji...
 • Fot. arch. Fundacji...

20 czerwca br., odbyła się finalna debata zorganizowana przez Fundację „Wygrajmy Zdrowie”, w ramach kampanii „Prostata na lata”. Podczas spotkania przedstawiono raport dotyczący profilaktyki i leczenia nowotworu prostaty w Polsce.

 

Warszawska debata, zamknęła cykl rozmów odbywających się we wszystkich województwach. Stała się swoistym forum wymiany opinii między samorządowcami, pacjentami, przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia i środowiska lekarskiego, dotyczących zwiększenia wykrywania i poprawy sytuacji pacjentów zmagających się z rakiem stercza.

 

Podczas konferencji wywiązały się interesujące dyskusje dotyczące profilaktyki nowotworu prostaty. Zaprezentowano aktualne dane epidemiologiczne, pochodzące z wojewódzkich rejestrów nowotworów, a także metod diagnozowania i leczenia.

 

Szczegółowo omówiono też raport, który powstał na bazie wcześniejszych szesnastu debat. Zdaniem specjalistów, kluczowymi wnioskami, jakie wypływają z raportu dla województwa mazowieckiego są:

 

- sprzężenie między świadomością, że warto i należy się badać oraz tym, co leży w kompetencjach i możliwościach lekarzy rodzinnych;

 

- w latach 2008-2012 wyraźnie wzrosła liczba wykonywanych w województwie prostatektomii radykalnych. I tak, w 2008 r. było ich 340, w 2010 r. ‒ 440, a w 2012 r. ‒ 544. Oprócz tego przeprowadzane były radykalne radioterapie: w 2008 – ok. 650, a w 2012 r. – ok. 1000. Z tego wynika, że leczeniu radykalnemu poddaje się w województwie od 50 do 60% mężczyzn z rozpoznanym rakiem. To nieprawdopodobne. Nasuwa się więc wniosek, że w naszym województwie mamy do czynienia z wadliwą rejestracją chorych na raka stercza. A co za tym idzie prawdziwa liczba zachorowań w województwie mazowieckim, i prawdopodobnie w całym kraju, jest w istotny sposób zaniżona!

 

- na Mazowszu, poza stolicą, mniejsze oddziały urologiczne (np. w Płocku) grożą zamknięciem. Młodzi lekarze wybierają pracę w dużych miastach lub poza granicami kraju, gdzie zarobki są 5-krotnie wyższe.

 

Raport „Prostata na lata” zawiera także rekomendacje i postulaty ekspertów urologii. Ich zdaniem na Mazowszu konieczne jest:

 1. Zachęcanie mężczyzn do wykonywania badań profilaktycznych, nawet jeśli nie odczuwają żadnych dolegliwości (badanie zdrowej populacji).
 2. Zaangażowanie różnych środowisk, instytucji i mediów w edukację i promocję profilaktyki raka prostaty.
 3. Uświadamianie mężczyznom, że niewłaściwa dieta stanowi jedną z przyczyn występowania raka gruczołu krokowego.
 4. Informowanie pacjenta o zaletach i wadach wszystkich możliwych opcji terapeutycznych, a decyzja o leczeniu powinna uwzględniać jego preferencje i oczekiwania.
 5. Interdyscyplinarne podejście do leczenie raka gruczołu krokowego. Onkolog sam musi posiadać wiedzę z różnych dziedzin medycyny, a zwłaszcza z radiologii, patologii, urologii i radioterapii, a także dla dobra pacjenta współpracować z ekspertami tych specjalizacji.
 6. W przypadku tzw. hormonooporności, czyli braku reakcji na leczenie hormonalne, możliwość zaproponowania pacjentom innych leków, np. docetakselu (pierwszy cytostatyk refundowany w Polsce).
 7. Rejestracja nowych opcji terapeutycznych, zwłaszcza dla pacjentów z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego, które przedłużają życie i poprawiają jego jakość.

W spotkaniu, kończącym ogólnopolską debatę nt. raka prostaty, ze strony Samorządu Województwa Mazowieckiego udział wzięli wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski oraz dyrektor departamentu zdrowia i polityki społecznej UMWM Ewa Łagońska. 

 

Wydarzenie patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 254

powrót