Z regionu

Transplantacja szansą na życie

2013.12.16 10:00

Autor: Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

12 grudnia w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbyło się spotkanie „Transplantacja darem życia” . Podsumowano trzy lata realizacji programu : „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim”.

 

Spotkanie otworzył wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek oraz prezes Stowarzyszenia Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej prof. Wojciech Rowiński.  Prelegentami byli m.in. koordynator programu „Partnerstwo dla Transplantacji w województwie mazowieckim” prof. Paweł Nyckowski , dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego „ Poltransplant” prof. Roman Danielewicz oraz zastępca dyrektora Departamentu Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Krzysztof Romanowski. W potkaniu uczestniczyli również Konsultant Wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej Andrzej Chmura, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie nefrologii Magdalena Durlik, przedstawiciele świata nauki, władz samorządowych oraz liczne grono reprezentantów instytucji ochrony zdrowia.

 

 Podczas konferencji wręczono podziękowania około 30 placówkom zaangażowanym w realizację programu ” Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim”. W gronie nagrodzonych były również placówki lecznicze, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Są to: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp.z o.o., Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu.

 

Program „Partnerstwo dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim” powstał z inicjatywy Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej w lipcu 2009 r. Jego założeniem jestzwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych, rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych, a także uzyskanie społecznego poparcia dla idei dawstwa narządów oraz utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach.

 

W roku 2010 pomiędzy stowarzyszeniem Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, a Centrum  Organizacyjno–Koordynacyjnym ds. Transplantacji „POLTRANSPANT”, Wojewodą Mazowieckim, Ministrem Zdrowia, MON, MSWiA, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Prezydentem m. st. Warszawy, Rektorem WUM, Przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego, Dyrektorem MWO NFZ, Prezesem OIL w Warszawie został podpisany List intencyjny dotyczący „Partnerstwa dla Transplantacji w Województwie Mazowieckim”. Każda ze stron Listu zobowiązała się do wskazania koordynatora oraz powołania w swoich strukturach organizacyjnych Zespołu, który będzie podejmował działania prowadzące do zwiększenia liczby dokonywanych przeszczepów narządów od osób zmarłych (śmierć mózgu).

 

Transplantacja narządów jest metodą ratującą życie i zdrowie pacjentów. Na świecie codziennie umiera piętnaście osób nie mogących doczekać się na przeszczepu. Szacuje się, że dzięki przeszczepom każdego roku na szansę powrotu do zdrowia ma ok. 1-1,5 tys. osób w kraju.

 

Sukces w transplantologii zależy od zrozumienia i akceptacji leczenia za pomocą przeszczepu narządów. Istotna jest również sprawna współpraca pomiędzy realizatorami procesu identyfikacji, pozyskania dawców oraz przeszczepiania ofiarowanych organów.

  • fot. archiwum UMWM
  • fot. archiwum UMWM

Liczba wyświetleń: 384

powrót