Z regionu

Poprawa stanu zdrowia – Mazowsze na trzecim miejscu

2014.01.24 11:20 , aktualizacja: 2014.02.05 11:33

Autor: Dagmara Piwońska-Kuc (SZ), Wprowadzenie: Monika Guzowska

Fot. Łucja Cichocka
Fot. Łucja Cichocka

Podczas gali XIV edycji konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2013 po raz pierwszy zaprezentowano „Krajowy indeks sprawności systemu ochrony zdrowia”. Raport przygotowany przez PwC ocenia funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Mazowsze zajęło III miejsce wśród wszystkich województw w kategorii Poprawa Stanu Zdrowia. W imieniu marszałka dyplom odebrała dyrektor Departamentu Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Agnieszka Gonczaryk.

 

Indeks uwzględnia 44 wskaźniki. System wag określa skuteczność ochrony zdrowia w trzech obszarach,  tzw. osiach: poprawy stanu zdrowia mieszkańców, gospodarki finansowej oraz jakości konsumenckiej opieki zdrowotnej. Najlepszy wynik w zakresie poprawy stanu zdrowia osiągnięto w województwach: zachodniopomorskim (185 pkt) oraz pomorskim i mazowieckim (182 i 175 pkt). Na ten wynik składają się przede wszystkim wskaźniki pogrupowane w kategorie: zapobieganie zgonom, zapobieganie zaostrzeniom stanu zdrowia (np. wskaźnik hospitalizacji z powodu niewydolności serca, wskaźnik hospitalizacji chorujących na przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych, hospitalizacja cukrzyków) oraz prewencja chorób (w tym uczestnictwo w badaniach mammograficznych, cytologicznych, szczepieniach).

 

W osi efektywnej gospodarki finansowej na czele uplasowały się województwa: dolnośląskie (94 pkt), wielkopolskie (86 pkt) oraz małopolskie i pomorskie (83 pkt). Taki wynik tworzą przede wszystkim wskaźniki pogrupowane jako: sprawność alokacji środków (np. wydatki na opiekę długoterminową czy proporcja wydatków na leczenie pozaszpitalne do wydatków na leczenie szpitalne), efektywność ekonomiczna prowadzonych terapii, indywidualne wyniki poszczególnych placówek oraz zarządzanie infrastrukturą (np. liczba łóżek szpitalnych na 10 tys.).

 

W kategorii jakości konsumenckiej najwyżej ocenione zostały województwa opolskie (105 pkt), podlaskie i zachodniopomorskie (103 i 96 pkt). Co ciekawe, są to te same województwa, które w osi gospodarki finansowej znalazły się na końcu stawki. Jakość konsumencka opieki zdrowotnej mierzona jest m.in. przez ocenę satysfakcji pacjenta, czas oczekiwania, dostępność geograficzną danej usługi czy stopień uciążliwości skorzystania z usługi dla pacjenta.

 

Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia wzorowany jest na istniejących systemach międzynarodowych (WHO, OECD), brytyjskich, kanadyjskich, australijskich czy holenderskich. Podobne opracowania powstały już w Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii i Australii.

Liczba wyświetleń: 254

powrót