Z regionu

Oni zasłużyli się dla Mazowsza

2015.10.06 13:20 , aktualizacja: 2015.10.08 10:50

Autor: Monika Zielska, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Radna województwa mazowieckiego Katarzyna Bornowska wręcza odznakę Zasłużony dla Mazowszana ręce dr Elżbiety Doraczyńskiej – przewodniczącej rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego fot.arch.PTSR

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski uhonorowano Odznaką „Zasłużony dla Mazowsza”.

 

W Teatrze Żydowskim w Warszawie – podczas V Koncertu Charytatywnego „To i owo poetycko i swingowo” – radna województwa mazowieckiego Katarzyna Bornowska, w imieniu przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwika Rakowskiego, wręczyła Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” na ręce dr Elżbiety Doraczyńskiej – przewodniczącej rady Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

 

Pomoc chorym na SM

Misją PTSR jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. Prowadzone przez organizację działania dają możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, umożliwiają poprawę warunków życiowych i zdrowotnych, a przede wszystkim integrują osoby ze stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem. Aktualnie stowarzyszenie liczy ponad 1200 członków.

 

Ćwierćwiecze działalności

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego (OW PTSR) założono 3 lutego 1990 r., od maja 2004 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Głównym obszarem jego działalności jest realizacja programów obejmujących wszechstronną rehabilitację zdrowotną, społeczną i psychologiczną osób chorych na stwardnienie rozsiane. OW PTSR prowadzi m.in. grupowe i indywidualne zajęcia rehabilitacji ruchowej, różnorodne warsztaty i szkolenia, a także działalność wydawniczą. Od 25 lat pomaga osobom z terenu Warszawy oraz powiatów ościennych. Oprócz zadań statutowych uczestniczy aktywnie w promocji Mazowsza. Od kilku lat realizuje programy turystyczne „Barwy Mazowsza” oraz „Sacrum i Profanum”, współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

Artystyczny akcent

Spotkanie w Teatrze Żydowskim w Warszawie było okazją do uczczenia 25-lecia działalności Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. Uroczystość uświetnił koncert grupy Singin’ Birds oraz występ Juliana Mere – znakomitego artysty scen polskich, reżysera, kompozytora, związanego m.in. z Mazowieckim Teatrem Muzycznym im. Jana Kiepury oraz warszawskim Teatrem Rampa.

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 505

powrót