Z regionu

„Pro Masovia” dla PWSZ w Ciechanowie

2011.10.21 11:50 , aktualizacja: 2012.02.29 14:28

Autor: Barbara Szemplińska, Delegatura UMWM w Ciechanowie, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

19 października br. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie w uznaniu za zasługi dla kulturalnego, społecznego i gospodarczego rozwoju Mazowsza została wyróżniona Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Rektor uczelni prof. Andrzej Kolasa odebrał go z rąk radnej województwa mazowieckiego Wiesławy Krawczyk i dyrektora ciechanowskiej delegatury UMWM Andrzeja Kamasy.

 

Początki ciechanowsko-mławskiej uczelni sięgają roku 2001, kiedy to 24 lipca Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej pod przewodnictwem premiera Jerzego Buzka podjęła uchwałę o utworzeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z oddziałem zamiejscowym w Mławie. Umiejscowienie uczelni w obydwu tych miastach było wynikiem nie tylko starań i aspiracji lokalnych władz samorządowych w dążeniu do podniesienia rangi swoich miast, ale oceną realnych potrzeb w zakresie kształcenia młodzieży na poziomie wyższym.

 

W okresie minionych dziesięciu lat istnienia, PWSZ w Ciechanowie i Mławie stała się sprawnie działającą instytucją edukacyjną tworzącą nie tylko możliwości kształcenia i rozwoju młodzieży, ale mającą także swój wkład w rozwój regionu. Uczelnia bierze czynny udział w przygotowywaniu i opiniowaniu regionalnych strategii rozwojowych, konsultowaniu i proponowaniu innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych lub technicznych lokalnym przedsiębiorcom, opracowywaniu nowych rozwiązań, jak np. projekt koncepcyjny systemu zagospodarowywania odpadów obejmujący terytorium czterech miast i powiatów północnego Mazowsza. Szkoła świadczy także usługi logopedyczne dla mławskich dzieci i młodzieży oraz pomoc pielęgniarską dla szpitali. Uczelnia współdziała z władzami lokalnych samorządów i różnymi organizacjami – Mazowiecką Izbą Gospodarczą, Regionalnym Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża oraz wieloma przedsiębiorstwami przemysłowymi.

  • fot. Archiwum PWSZ
  • fot. Archiwum PWSZ
  • fot. Archiwum PWSZ
  • fot. Archiwum PWSZ
  • fot. Archiwum PWSZ
  • fot. Archiwum PWSZ

Liczba wyświetleń: 481

powrót