Kodeks etyki UMWM

Kodeks Etyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2015.10.28 15:10 , aktualizacja: 2019.09.18 14:24

Autor: UMWM, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

Postanowienia Kodeksu Etyki znajdują źródło w regulacjach Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji przyjętego przez Parlament Europejski 6 września 2001 r. Precyzują one wartości i standardy zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem obowiązków służbowych. Ponadto kształtują  ich postawy poza godzinami pracy oraz podkreślają takie wartości, jak: praworządność, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, bezstronność, lojalność, uprzejmość i szacunek dla innych. Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy budowaniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej administracji samorządowej.

Kodeks ma służyć również klientom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zwanego dalej „urzędem”, informując ich o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych.

 

Zobowiązania pracownika

Wizerunek urzędu budują jego pracownicy, poprzez jakość realizowanych zadań i świadczonych przez urząd usług. Pracownik realizując zadania pamięta o przestrzeganiu zasady praworządności, zachowaniu bezstronności oraz trosce o dobro wspólnoty samorządowej, a w szczególności:

 • działa w oparciu o przepisy prawa i w jego granicach,
 • postępowania prowadzi bezstronnie,
 • wyłącza się z działań, które mogą stanowić konflikt interesów,
 • wykonuje swoje obowiązki sumiennie i uczciwie,
 • nie uczestniczy w żadnej formie korupcji,
 • nie kieruje się emocjami przy rozpatrywaniu spraw,
 • jednakowo traktuje wszystkich uczestników prowadzonych spraw,
 • wykonuje swoją pracę z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej,
 • zachowuje się godnie w miejscu pracy i poza nim,
 • dba o wizerunek urzędu,
 • strój urzędnika jest zgodny ze standardami określonymi w Regulaminie pracy.

Zobowiązania urzędu

Dla realizacji przyjętych w kodeksie wartości, urząd stwarza przyjazną kulturę organizacyjną oraz zapewnia:

 • warunki do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do realizacji wykonywanych zadań,
 • ochronę i wsparcie pracowników urzędu w sytuacjach niepożądanych takich jak: mobbing, korupcja, dyskryminacja, naruszenie zasady równouprawnienia a także inne sygnalizowane nieprawidłowości w miejscu pracy,
 • zdrowe i bezpieczne środowisko pracy, zgodne z przyjętymi standardami i przepisami prawa,
 • doskonalenie systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej urzędu,
 • egzekwowanie przestrzegania Kodeksu Etyki.

Pliki do pobrania

Artykuły powiązane

Liczba wyświetleń: 2610